Fengselsansatte forundret over Breivik-dom

De ansatte i Skien fengsel hadde ikke ventet at soningsforholdene til Anders Behring Breivik skulle bryte med menneskerettighetene. Tillitsvalgt Ingeborg Kivle mener kriminalomsorgen nå må ha et annet regime rundt den massedrapsdømte fangen.

Ingeborg Kivle er leder i Norsk fengsel- og friomsorgsforbund avdeling Telemark og nestledar i Regio

Tillisvalgt Ingeborg Kivle sier hun ikke har reagert på soningsforholdene til Breivik i Skien fengsel.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Tillitsvalgt for de ansatte, Ingeborg Kivle, har ennå ikke fått lest hele dommen, men at Behring Breivik fikk delvis medhold kom uventet.

– Etter vårt synspunkt i fengselet er vi overraska over det.

Terrordømte Anders Behring Breivik tapte på alle punkter, bortsett fra på ett punkt. Oslo tingrett mener soninga bryter med forbudet om umenneskelig og nedverdigende behandling. Det blir blant annet ikke tatt godt nok hensyn til Breiviks mentale helse.

– Der han har fått medhold går jo på soningen hans. Og hvis retten mener det, må Kriminalomsorgen ta det til etterretning.

Vil ikke si om dommen er feil

Kivle mener Breivik har hatt en progresjon i soninga si. og at det også kom fram i rettssaken. Hun mener mye at det som kom fram i rettssaken skjedde i varetektstida på Ila fengsel.

Hun vil ikke ta stilling til om dommen er feil.

– Vi ser at Kriminalomsorgen nå må ha et annet regime rundt Breivik.

– Har du som betjent reagert på soningsforholdene?

– Nei, jeg har ikke reagert på det når det gjelder Skien.

Utvikling i soningen

Den tillitsvalgte i fengselet vet ikke hvor raskt det nå kan bli en endring på soningsforholdene hans.

Det kan jeg ikke si noe om nå, men uansett har jo Breivik vært i Skien noen år nå. Han har fått flere tilbud etter som åra har gått. Det er en stor forskjell på tilbudet han hadde da han kom inn og nå.

Hun vet ennå ikke hva dommen vil innebære for dem som jobber i fengselet.

Også før Anders Behring Breivik hadde Skien fengsel en avdeling med høy sikkerhet og ekstra bemanning. Det har også sittet andre høysikkerhetsfanger der.

– Hva som skjer i forhold til det er vanskelig å si, sier tillitsvalgt for de ansatte i Skien fengsel, Ingeborg Kivle.