Ødela vegger og dører i fengselscella

En mann i midten av tjueårene er dømt til fengsel i 60 dager for vandalisme og bruk av narkotika.

Nordre Vestfold Tingrett.

Saken gikk for Nordre Vestfold tingrett. (arkivbilde)

Foto: Anders Wam Bjerkeseth / NRK

Mannen ble dømt i Nordre Vestfold tingrett i slutten av juni i år etter straffelovens paragraf § 291 og legemiddelloven §31 annet ledd og § 24 første ledd.

Han skal blant annet ha brukt hasjisj og tabletter som inneholder det narkotiske stoffet diazepam og oxazepam. I Norge markedsføres disse som Alopam og Sobril. Godkjente bruksområder er nevroser og psykosomatiske lidelser preget av angst, uro og spenning i tillegg til søvnvansker.

Gikk løs på inventaret på cella

I en periode på to dager gikk mannen også løs på inventaret i fengselscella. Han ødela blant annet vegger og dører, rev ned brannvarsleren, toalettet og skapet på cella.

Han forklarte i retten at han gikk løs på inventaret på cella si fordi han følte seg urettferdig behandlet.

Den unge mannen er dømt til å betale 50 000 kroner i erstatning til kriminalomsorgen etter ødeleggelsene.

30 dager av straffen gjøres betinget

Den tiltalte er straffedømt tre ganger tidligere, for vold og narkotikakriminalitet. I tillegg er han bøtelagt en rekke ganger.

Retten la i formildende omstendighet vekt på at den tiltalte har tilslått, samt at saken begynner å bli gammel.

30 dager av straffen er gjort betinget med en prøvetid på to år. Mannen er ikke dømt til å betale saksomkostninger.