Fem prosent av kysten oljetilgriset

95 prosent av Telemarkskysten slapp unna oljeforurensningen.

Stråholmen renses av HV-soldater
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Den siste flytende oljen etter skipshavariet utenfor Langensund er nå samlet opp.

Dermed går opprydningsarbeidet inn i en ny fase, sier lederen for det interkommunale utvalget mot akutt forurensning, Finn Flogstad.

- Nå kan vi åpne lenser, og folk får mer frihet, sier Flogstad.

Store områder lokalt ble forurenset i forbindelse med «Full City»-havariet i slutten av juli.

- Men det er nok mindre enn fem prosent som ble forurenset.

- Hvorfor det?

- Det skyldes stedet havariet skjedde, været og at påslaget gikk inn mot Krogshavn og Steinvika som fanget opp dette, slik at man fikk en vesentlig mindre spredning enn hva man ellers ville ha fått, sier Flogstad.

Fylt med 1120 tonn olje

Lasteskipet «Full City» grunnstøtte og begynte å drive mot Såstein like sør for Langesund natt til fredag 31. juli.

Skipet var på vei til Herøya i Porsgrunn for å laste salpeter. Lateskipets tanker var fylt med 1120 tonn olje. Betydelige mengder olje lakk ut fra skipet.

Mandag 17. august ble det slept til NATO-kaia mellom Stathelle og Langesund. Der blir det liggende fram til midten av september.

Les mer: «Full City» trukket av grunnen

Full City på grunn i Langesund

«Full City» grunnstøtte utenfor Langesund natt til 31. juli.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Les: Koster 10.000 kroner per fugl

Les også: Oddekalv anmelder Solheim