Fastlege: – Kontroller kan føre til unødvendig bekymring

Måling og veiing av spedbarn kan føre til unødvendig bekymringer hos foreldre, mener fastlege.

Baby, Julie

Fastlegen er redd unødvendige bekymringsmeldinger kan føre til at foreldre mister troen på seg selv.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

– Det er ikke gitt at en vekt som er noen gram unna en idealvekt, er et tegn på sykdom.

Gisle Roksund

Gisle Roksund sier bakgrunnen for kommentaren var en pasient som uttrykte bekymring etter en rutinekontroll.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

Det sier fastlege og spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin Gisle Roksund. For en tid siden skrev fastlegen en kommentar i Varden, der han tok opp om det er rett av helsesøstre å fortelle om alle sine bekymringer og funn til nybakte foreldrene, som kommer på rutinekontroll med spedbarn.

– Når vi driver med forebyggende helsearbeid forholder vi oss til mennesker som i utgangspunktet er friske. Da er det alltid en fare for at vi kan påføre foreldre ubegrunnede bekymringer, sier Roksund.

Fastlegen ønsker ikke å fjerne rutinekontrollene på helsestasjonene, men etterlyser en debatt om hvordan informasjon og funn blir videreformidlet til nybakte foreldre på kontroll.

– Vi må bruke hodet når vi veier. Hvis jeg ser at mor og barn har det bra, og jeg får en liten bekymring, så skal jeg i hvert fall ikke plante den unødvendig ut, sier han.

Mye mer enn mål og vekt

Kristin Sofie Waldum-Grevbo, leder i Landsgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund

Kristin Waldum Grevbo sier helsestasjonene er et sted for å reflektere sammen med foreldre.

Foto: NSF

Kristin Waldum Grevbo er leder for Landsgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund. Hun er enig med Roksund og sier det er viktig å snakke om hvordan ting blir formidlet til foreldre.

– Dette er noe vi er opptatt av: hvordan vi skal møte mennesker. Og vi vet at det kan være sårbart. Samtidig har vi en oppgave i å fange opp, og vi må være tydelige i situasjoner der det kan være fare på ferde, sier hun.

Hun sier debatten i fagmiljøet kontinuerlig tas, og mener også dette er nøkkelen for å lykkes. Hun advarer imidlertid om å stemple landets helsestasjoner som et sted som kun skal finne feil.

– En far beskrev helsestasjonen på en god måte. Han sa: "Det er et sted der jeg har mulighet til å øke egen bevissthet, ved at jeg blir stilt spørsmål til og ved at jeg kan stille spørsmål", sier Grevbo.

Christine Arntsen

Christine Arntsen og fire måneder gamle Julie har vært på flere kontroller.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

En sårbar tid

Christine Arntsen fra Skien har to barn, på fire og 16 måneder. Hun har deltatt på en del kontroller og sier de hjalp henne som nybakt mor:

Christine Arntsen

Christine Arntsen er strålende fornøyd med sin helsestasjon, Kverndalen, i Skien.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

– Jeg har hatt ei med melkeallergi og ei som har ligget under "kurven" på mål og vekt, men helsesøster roet meg ned. Så jeg har hatt utelukkende positive erfaringer, sier hun.

Arntsen mener det er viktig at alle foreldre får den samme opplevelsen hun selv har hatt.

– Hvis man får høre at datteren eller sønnen ikke legger på seg nok, så er jo det veldig ekkelt. Det du får høre på helsestasjonen føles ut som en fasit for en nybakt forelder, sier hun.