Får ros: Skolen varsler om mer mobbing enn noen gang

55 varsler om mobbing i Drangedal så langt i skoleåret. Det er rektoren glad for.

Varsel om mobbing

Drangedal 10-årige skole har fått nye rutiner for å fange opp og varsle om mobbing.

Foto: Britt Boyesen / NRK

Vold, utestengning, stygge bemerkninger og slem oppførsel. Det er i stikkord fra varslingsskjemaene skolen har fått fra elever, foreldre og lærere.

Både mistanke om mobbing og konkrete hendelser er beskrevet på skjemaene.

Varslene gjelder for skoleåret 2020–2021.

Vold og psykisk terror

Drangedal fikk stemplet «mobbebygda» i riksmediene i 2019. Da ble det kjent at 70 personer hadde varsla om mobbehistorier.

De fortalte om vold og psykisk terror. Sakene gjaldt opplevelser fra 1970-tallet og fram til 2014.

Lav terskel

Til tross for flere varsler er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark fornøyd med det skolen har gjort de siste to åra.

Berit Aarnes

Fagsjef Berit Aarnes sier det viktigste er å gjøre noe med varslene.

Foto: Roald Marker / NRK

Det var fagsjef Berit Aarnes ikke i 2019, da hun hadde tilsyn på Drangedal 10-årige skole. Da fikk skoleledelsen beskjed om å bedre rutinene for å fange opp mobbing.

– Alle har en lav terskel for å varsle. Dette har skolen tatt på størst mulig alvor.

Aarnes har akkurat fått en rapport med 120 vedlegg fra skolen. Der viser de hvordan skolen har tatt tak i mobbing.

NRK har fått innsyn i rapporten.

Det starta med en krangel under et ballspill ute i friminuttet. Noen kraftige gloser mellom to elever får den ene til å tenne i bånn. Eleven går til angrep på den andre inne i korridoren. En lærer får stoppa voldshendelsen.

Fra et varslingsskjema

Ikke bekymra

Thor Wraa er ikke bekymra for hvordan de 365 elevene har det på skolen. Han har i løpet de siste fire åra som FAU-leder, sett at gode rutiner har kommet på plass.

Thor Wraa er bekymret for tretoppknekk

FAU-leder Thor Wraa er fornøyd med den jobben skolen har gjort de siste åra.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

– Varslene blir tatt imot på en seriøs og god måte, mener han.

Wraa opplever at både ledelsen og de enkelte lærerne tar tak i saker så fort det skjer noe.

Bruker god tid

Stein Heldal Hugstmyr har sittet i rektorstolen i tre år. Han har vært med på å få på plass nye rutiner.

Rektoren tviler ikke på at noen kanskje stusser når de hører om 55 varsler.

– Jeg hadde vært mer nervøs hvis jeg fikk inn få varsler.

Stein Heldal Hugstmyr

Rektor Stein Heldal Hugstmyr stoler på at skolen har gode rutiner nå.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Hugstmyr ser at lærerne følger godt med.

De forbereder overgangen fra barneskolen til ungdomstrinnet godt. Da samler de elever fra tre forskjellige barneskoler.

Lærerne skal kjenne bakgrunnen til de nye elevene, ikke bare hvilke resultater de har hatt i ulike fag.

Rektor får alle varslene, og sammen med et psykososialt team bestemmer de hvordan de går videre med saken.

Hva har skjedd, og hvilke tiltak er nødvendig. Det må de finne svar på.

Først hjelper de eleven som føler seg utrygg eller har hatt en vond opplevelse. Deretter følger de opp den eleven som har mobba.

– Det er viktig å vite hva som ligger bak dårlig adferd.

I mars får rektor svaret fra Berit Aarnes og de andre hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark om alt er på stell ved Drangedal 10-årige skole.

Velkommen

Lærerne bruker tid på å forberede overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen.

Foto: Britt Boyesen / NRK