Hopp til innhold

Får redusert straff for bildrap

Lagmannsretten har endret fengselsstraffen til lastebilsjåføren fra ni til seks måneder.

Brattåsveien ulykke

PÅ VEI TIL SKOLEN: Ulykken skjedde ved Brattåsveien, ikke langt unna skolen der jenta var elev.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

I september i fjor rygget lastebilsjåføren over en 11 år gammel jente ved Brattås skole på Nøtterøy, slik at hun døde.

Mannen har akseptert straffskyld og erstatningskravet, men anket saken på grunn av straffeutmålingen på ni måneders fengsel.

– For streng straff

I juni ble lastebilsjåføren dømt til ni måneder i fengsel av Tønsberg tingrett. Nå har Agder lagmannsrett redusert straffen med tre måneder.

I etterkant av dommen fra tingretten uttalte mannens forsvarer, Christian Arnkværn, at de mente straffen var for streng. Dette er lagmannsretten enig i.

«(...) er lagmannsretten uansett enig med forsvareren i at tingretten har utmålt en straff som er for streng.»

Les også: – Jeg så ikke jenta i ryggekameraet

– Burde sjekket speilet

I dommen fra Tønsberg tingrett ble det lagt vekt på at lastebilsjåføren hadde 350 meters fri sikt, og at han burde brukt ryggekameraet på lastebilen for å forvisse seg om at det ikke var risiko for skade.

Også i dommen fra Agder lagmannsrett blir sjåførens uaktsomhet ved ryggingen poengtert.

«Jevnlige blikk bakover i speilene med hensiktsmessige intervaller ville sørget for at ingen sårbare trafikanter hadde kunnet bevege seg inn i risikosonen bak eller på siden av bilen.»

Lagmannsretten er enig med tingretten i at mannen skal bli fradømt førerkortet i fire år, så på dette punktet vant ikke ankesaken frem.