Hopp til innhold

Får millionerstatning etter byggeblemme

Et par på Nøtterøy er tilkjent millioner i erstatning etter at huset de fikk bygget var skjevt. Entreprenørene vurderer å anke til høyesterett.

Tinghuset i Tønsberg
Foto: NRK

Paret overtok boligen i 2006 og oppdaget fort sprekker i gulv, tak og vegger. De reklamerte dette til entreprenøren, men partene var uenige om hvem som hadde ansvaret for feilene.

Uenigheten varte helt frem til sommeren 2010. Da utbedret entreprenøren sprekkene.

Men paret skulle få seg en vond overraskelse. Under remontering av en skyvedørsgarderobe oppdaget snekkeren at hele huset var skjevt.

Et konsulentfirma og en takstmann konkluderte med at riving var eneste mulighet for å rette opp feilen. Et nytt hus må pelefundamenteres i fjell.

Paret tok saken til retten, men det var entreprenørene som fikk medhold i Tønsberg tingrett. Saken ble anket, og Agder lagmannsrett så saken helt annerledes.

Thor Johan Larsen

FORNØYD: Parets advokat Thor Johan Larsen sier at hans klienter er lettet.

Foto: Advokatfirmaet Asthor

Paret vant frem og fikk 6 500 000 millioner kroner i erstatning fra de to entreprenørene. Firmaene må i tillegg betale parets saksomkostninger på over 500 000 kroner.

– De har krav på erstatning for reparasjonskostnader og sitt økonomiske tap for øvrig. Summen er helt korrekt og mine klienter er fornøyd og lettet, sier parets advokat Thor Johan Larsen.

Burde undersøkt grunnforholdene

Grunnen på eiendommen er gammel sjøbunn, og beliggenheten sier at det med stor sannsynlighet er våte leirmasser i grunnen. Det burde blitt gjort grundigere undersøkelser av grunnen, mente paret, som altså fikk medhold i dette i andre rettsrunde.

Lagmannsretten mener maskinentreprenøren burde visst at det var bløt leire under det første laget med tørr leire. Vedkommende kontaktet ikke naboer eller Nøtterøy kommune og forhørte seg om grunnforholdene.

Valget av sprengstein som fyllmasse medførte fare for setningsskader, det burde den erfarne entreprenøren visst og konsultert med paret, mener lagmannsretten og parets advokat.

– Entreprenørene har et ansvar for forbrukeren, de skal passe på, veilede eller eventuelt fraråde løsninger som de i kraft av sin kunnskap måtte forstå ikke er bra. Maskinentreprenøren burde sett og varslet om at dette ikke var en riktig løsning, sier Larsen.

Vurderer anke

Knut Magne Framstad, leder for Forsikringsjuridisk avdeling i If, som er entreprenørenes advokat, sier de vurderer om de skal anke.

– Vi konstaterer at lagmannsretten har kommet til en annen konklusjon enn tingretten. Vi vil nå studere dommen grundigere og bruke tiden til å vurdere om dommen skal forsøkes anket inn til Høyesterett.