Får ikke tilbake advokatbevillingen

Sigurd Klomsæt får ikke tilbake advokatbevillingen, har Advokatbevillingsnemnden bestemt.

Video Pressekonferanse om 22/7-lekkasjene

Advokatbevillingsnemnden har avslått å gi tilbake advokatbevillingen til Sigurd Klomsæt.

Foto: Nyhetsspiller

I august ga nemnda beskjed om at Klomsæt var fratatt bevillingen, fordi han er beskyldt for å ha lekket bilder og saksmateriale fra etterforskningen av 22. juli-saken.

Klomsæt har bedt nemnda om å omgjøre vedtaket, men nemnda kan ikke se at det har kommet frem nye opplysninger, og avslår begjæringen.

«Advokatbevillingsnemnden har vurdert Klomsæts omgjøringsbegjæring av 12. oktober 2012 samt hans etterfølgende brev med vedlegg. Nemnden kan ikke se at det er fremlagt noe nytt i saken etter den 14. august 2012 som er egnet til å omgjøre nemndas tidligere vedtak om tilbakekall av Sigurd J. Klomsæts advokatbevilling», står det er i meddelelsen til nemnda.

Vedtaket betyr at Klomsæt ikke kan praktisere som advokat eller opptre som rettshjelper.

22. juli-lekkasje

Det var tilsynsrådet for advokatvirksomhet som gikk inn for at den profilerte advokaten skulle fratas sin bevilling.

Bakgrunnen for innstillingen fra Tilsynsrådet er at Klomsæt skal ha lekket politiets bilder av Anders Behring Breivik fra terroraksjonene 22. juli til mediene. Bildene var en del av materialet som ble sendt ut til bistandsadvokatene.

Klomsæt har selv benektet at han eller hans advokatkontor er kilden til bildene. Retten bestemte likevel at Klomsæt ikke fikk fortsette som bistandsadvokat under rettssaken.

Klomsæt: Dette er useriøst

– Min karakteristikk av nemnda er at den er useriøs. Jeg gjentar: useriøs, sier Klomsæt.

– Disse menneskene har en agenda som de må svare for senere. Når de skriver at det ikke har kommet noe nytt siden 14. august, har de enten ikke lest dokumentene, eller så vil de ikke, sier han.

– Det som er hevdet om meg er usant. All informasjon om dette finner man på nettsiden Klomsaet.no.

Klomsæt har begjært en midlertidig forføyning til domstolen, han skal gjenoppta aktivitet opp mot sivilombudsmannen og han tilskriver Riksrevisjonen.

– Advokatbevillingsnemnden har kostet skattebetalerne mye penger gjennom årene, og når deres avgjørelser blir prøvet i domstolene er de ofte dømt til også å betale saksomkostninger. Så dette er alvorlig, sier Klomsæt.