Får ikke overtidsbetalt

Karoline Pettersen (20) kan jobbe opp mot 14 timer i strekk som servitør. I likhet med mange andre utelivsansatte, får hun ikke overtidsbetalt.

Karoline Pettersen

Karoline Pettersen synes det blir feil at mange utelivsansatte som jobber lange dager ikke får overtidsbetalt.

Foto: Henrik Bøe / NRK

– Når musikken blir slått av og lysene tennes, kjenner du det: Oi, nå har jeg jobbet lenge.

Karoline Pettersen forteller om mange lange vakter i vikarjobben som servitør for utestedene Paparazzi og Harbour på brygga i Tønsberg.

– Det er ikke unormalt at arbeidsdagen blir over 12 timer lang. Det lengste jeg har jobbet er 14 timer, sier Pettersen. Hun forteller om kolleger som har jobbet opp mot 20 timer i forbindelse med de største utelivshelgene i Tønsberg, blant annet under Slottsfjellfestivalen.

Nesten halvparten

En undersøkelse Fafo har gjennomført, viser at veldig mange utelivsansatte har det på samme måte. De jobber ofte kvelder, i helger, og andre tidspunkt som utløser tilleggsbetaling i mange jobber, men får bare utbetalt vanlig timelønn.

– 45 prosent av dem vi spurte svarte at de ikke får overtidsbetalt. I det hele tatt er arbeidstidsbestemmelsene en utfordring i utelivsbransjen. Både lengden på arbeidsdager, hviletid mellom vakter og det å ta pauser i løpet av arbeidsdagen, sier forsker i Fafo, Kristine Nergaard.

Hun har bidratt til rapporten, der en av konklusjonene er at det i liten grad kompenseres med lønnstillegg for lang eller usosial arbeidstid.

– Problemet er todelt. På den ene siden synes mange arbeidsgivere det er krevende å forholde seg til arbeidsmiljølovens bestemmelser. På den andre siden er det mange ansatte i bransjen som gjerne vil jobbe lange dager, sier Nergaard.

Brygga i Tønsberg en sommerdag

Sommeren er høysesong for utestedene langs brygga i Tønsberg.

Foto: Eli Fugelsø Hillestad / NRK

Ønsker en endring

Karoline Pettersen forteller om sin erfaring fordi hun håper det kan bidra til en endring i bransjen.

– Vi jobber hardt mange timer i strekk. I løpet av dagen rekker du å sette deg ned i kanskje et par minutter og spise, ellers er det fullt kjør hele dagen. Da er det kjedelig å jobbe 11 timer en søndag uten å få noe overtids- eller helgetillegg.

I utgangspunktet har arbeidstakere krav på overtid etter å ha jobbet ni timer på én arbeidsdag.

Marianne Pedersen, tilsynsleder Arbeidstilsynet i Vestfold

Tilsynsleder i Arbeidstilsynet, Marianne Pedersen, sier reglene for overtidsbetaling er strenge.

Foto: Henrik Bøe / NRK

– Da skal man i henhold til arbeidsmiljøloven ha minst 40 prosent overtidstillegg. Samtidig er hovedregelen at man ikke skal jobbe mer enn 13 timer på en dag, sier tilsynsleder for Arbeidstilsynet i Vestfold, Marianne Pedersen.

– Vi ser jo at det er en del utfordringer i utelivsbransjen, og det er litt av bakgrunnen for at Arbeidstilsynet neste år skal sette i gang en stor kampanje med fokus på utelivs- og restaurantnæringen.

– Har en avtale

Daglig leder for Paparazzi og Harbour, Christian Hjelmtvedt, bekrefter at de ansatte ikke får overtidsbetalt om sommeren. Han sier de har en avtale om at ansatte jobber mer om sommeren mot at de jobber mindre resten av året.

– I høysesongen, mellom 15. mai og 31. august, har vi gjort en avtale med vårt verneombud om at de ansatte kan jobbe noe mer, sier Hjelmtvedt.

– Det blir jevnet ut mot vinteren, og derfor betaler vi ikke ut overtid når det jobbes utover ni timer midt på sommeren.

– Prøver å unngå lange vakter

Hjelmtvedt sier de prøver å holde seg innenfor en ni timer lang arbeidsdag.

– Vi ønsker å ha opplagte og glade servitører og kokker på jobb.

– Hvor lange vakter kan man maksimalt jobbe hos dere?

– En skal helst aldri gå over 12 timer lange vakter. Da får man mindre motiverte ansatte, sier Hjelmtvedt.

– Har det skjedd at ansatte har jobbet lengre enn 13 timer?

– Det kan godt hende, men det kan bare ha skjedd dersom det har vært sykdom eller at det har vært en annen prekær situasjon.

Daglig leder for Paparazzi og Harbour, Christian Hjelmtvedt

Daglig leder for Paparazzi og Harbour, Christian Hjelmtvedt, sier de har en avtale med de ansatte om at de ikke får overtid om sommeren.

Foto: Henrik Bøe / NRK

– Strenge regler

Arbeidstilsynet vil ikke kommentere enkeltsaker uten å ha vært på tilsyn, men sier det skal mye til for at regelen om overtid etter ni timer ikke skal gjelde.

Det finnes noen unntak, som avtaler om gjennomsnittsberegning.

– Men for at en skal kunne jobbe mer enn ti timer i løpet av 24 timer uten overtidstillegg, må det foreligge en søknad til Arbeidstilsynet. Det kan jeg ikke se at det gjør i dette tilfellet, sier Pedersen.