Hopp til innhold

Far dømt til å betale 18 millioner kroner etter overgrep

– Det har skjedd en endring i erstatningssummer de siste årene, sier tingrettsdommer og medlem av dommernes mediegruppe, Eirik Lereim.

Ein advokat står i ein rettssal og held framlegg. Vi ser over skulderen på advokaten, som er kledd i svart og er ute av fokus, mot riksvåpenet som heng på veggen over der det sit ein dommar ute av syne.

DØMT TIL Å BETALE MILLIONERSTATNING: En mann i slutten av 60-årene er dømt til å betale over 18 millioner kroner til døtrene etter seksuelle overgrep. (ILLUSTRASJONSBILDE FRA EN RETTSSAL)

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Livet for søstrene ble aldri mer det samme etter at foreldrene skilte seg.

De var 8 og 10 år gamle da faren begynte å hente dem fra barnerommet om natta. Ofte hadde han drukket først.

I farens seng ble jentene utsatt for gjentatte overgrep. Av og til flere ganger i uka, kommer det frem i dommen fra Vestfold tingrett.

Slik var hverdagen for dem i nesten to år.

Nå er faren dømt til å betale over 18 millioner kroner i erstatning til døtrene.

Mente han gjorde datteren en tjeneste

I dag er døtrene voksne og sliter med store traumer.

De har diagnosen kompleks PTSD og er delvis uføre, ifølge dommen.

Faren ble nylig dømt til fengsel i seks år for de grove seksuelle overgrepene.

Faren skal ha forklart den ene datteren at han gjorde dette for hennes egen skyld.

På den måten ville hun være «bedre rustet når hun ble tenåring og fikk seg kjæreste».

Datteren forklarte i retten at hun trodde dette var noe alle fedre gjorde, helt frem til hun fikk seksualundervisning på skolen.

Da forsto hun at det ikke var normalt.

Saken ble først henlagt

Faren ble først anmeldt av ekskona for overgrep mot den eldste datteren i 2001.

Seks år senere ble han anmeldt av den yngste datteren for overgrep mot henne.

Da var begge døtrene tenåringer, men sakene ble henlagt.

En tredje datter skal ha fortalt at hun også ble utsatt for overgrep av faren, men hun døde kort tid etter. Døtrene hadde da blitt voksne.

Sakene ble først gjenopptatt etter at ektemannen til den yngste av dem gikk til politiet med nye opplysninger.

Saken ble ikke godt nok etterforsket da den ble henlagt på starten av 2000-tallet, mener den eldste datterens bistandsadvokat, Rita Aase.

– Det at saken kom opp veldig sent for retten, har gjort det enklere å dokumentere saken grundig, forklarer hun.

Den yngste datterens bistandsadvokat Sigurd Ihlen har ikke besvart NRKs henvendelse.

Nektet straffskyld

I tillegg til fengselsstraffen er faren dømt til å betale over 18 millioner kroner i erstatning til døtrene.

10,6 millioner kroner til den eldste datteren, og 7,5 millioner til den yngste.

I dommen står det at han trolig aldri vil kunne betale dem dette beløpet.

Faren nektet straffskyld og forklarte i retten at han ikke forstår bakgrunnen for anklagene.

Men han antydet et mulig økonomisk motiv.

– En usedvanlig god jobb

Bistandsadvokaten har gjort et usedvanlig godt forhåndsarbeid i denne saken, mener Eirik Lereim.

Han er tingrettsdommer og medlem av dommernes mediegruppe.

Eirik Lereim

BERØMMER BISTANDSADVOKATEN: Tingrettsdommer og medlem av dommernes mediegruppe, Eirik Lereim, synes bistandsadvokaten til døtrene har gjort en usedvanlig god jobb.

Foto: NRK

Sjeldent har han sett en lignende sak hvor medisinske erklæringer og sakkyndigerklæringer er hentet inn i forkant av straffesaken.

Dokumentasjonen har sørget for at retten har klart å fastslå hvilken medisinsk invaliditet jentene er påført, forklarer Lereim.

Erstatningssummen er høy, men det bør den også være, mener Lereim. Mister man et helt yrkesliv, blir det fort mange millioner som døtrene går glipp av.

I løpet av de siste årene har det skjedd en endring i erstatningene i straffesaker. Det skyldes at beløpet blir indeksregulert hvert år i tråd med grunnbeløpet hos folketrygden.

Han legger til at domstolen har lagt seg på et nivå som viser at dette er alvorlige overgrep. Samtidig er han i tvil om jentene vil få alle pengene de er tilkjent.

Usikkert om de får alle pengene

I dette tilfellet kan søstrene få utbetalt 6,6 millioner kroner av staten, men resten må kreves inn fra faren.

Men det kreves at faren har en ekstraordinær inntekt for å dekke opp de resterende 12 millionene, forklarer Lereim.

Ettersom faren er i slutten av 60-årene og først skal sone 6 år i fengsel, er det ikke sikkert at døtrene får det de har krav på.

Det kan likevel være at den nye voldserstatningsloven som trer i kraft etter nyttår, kan få betydning i denne saken.

Målet med den nye loven er å gjøre det enklere for voldsofre å få penger som de er tilkjent i erstatning.

Tidligere har voldsutsatte måttet vente i rundt 420 dager fra de sender inn søknad til Kontoret for voldsoffererstatning, til de får svar på søknaden.

Nå skal den voldsutsatte umiddelbart få tilbud om å få beløpet utbetalt av staten.

Vil trolig anke

I denne saken kan kravene være oppfylt slik at de får nytte av unntaksregelen, tror Lereim. Den skal gjelde når unge mennesker er påført varig invalidiserende skader.

Det er sannsynlig at faren vil anke saken, sier hans forsvarer Ole Petter Breistøl.

Advokat Ole Petter Breistøl

FARENS FORSVARER: Ole Petter Breistøl er forberedt på at klienten hans vil anke saken.

Foto: Henrik Bøe / NRK

– Det er ikke avklart om det blir anke. Tiltalte erklærte seg ikke skyldig i tingretten, så anke er sannsynlig, skriver Breistøl i en tekstmelding.

Fristen for å gjøre det går ut 5. januar.