Avgått direktør har beholdt millionlønn i ni år

Vidar Thorbjørnsen fikk eget kontor i Sandefjord og beholdt lønna da han ble avsatt som kulturdirektør for ni år siden. Avtalen løper til han fyller 70, om seks år.

Vestfold fylkeskommune

Kulturdirektøren har som eneste ansatt hatt eget kontor i Sandefjord, og sluppet å møte opp på fylkeshuset i Tønsberg.

Foto: Karianne Hinlo / NRK

Vidar Thorbjørnsen er kjent for å være den kulturelle skolesekkens far. Det var han som satte denne ideen ut i livet. Men etter en konflikt med tidligere fylkesrådmann Mette Bjune gikk Thorbjørnsen av i 2009.

– Min oppfatning er at jeg ble urettmessig fratatt min stilling som kulturdirektør, sier Thorbjørnsen til NRK.

Bjune har ikke svart på NRK sine henvendelser.

Vidar Thorbjørnsen

BEHOLDT MILLIONLØNN: Vidar Thorbjørnsen fikk eget kontor i Sandefjord og beholdt lønna da han ble avsatt som kulturdirektør for ni år siden.

Foto: NRK

Nesten ikke jobbet på tre år

En lukrativ avtale som ble inngått mellom Bjune og Thorbjørnsen da han gikk av for ni år siden har gjort at Thorbjørnsen har beholdt direktørlønna fram til nå. I år er han 64 år og kan i prinsippet bli sittende til han fyller 70. Det vil si i seks år til.

NRK ba i september i fjor om en beskrivelse av hva Vidar Thorbjørnsen gjør. Da fikk vi 107 e-poster med flere dokumenter som den daværende kulturdirektøren Arild Moen hevdet var beviser for Thorbjørnsens arbeidsoppgaver.

Selv forteller Thorbjørnsen til Sandefjords Blad i dag at han har hatt lite å gjøre.

– Til å begynne med hadde jeg diverse prosjekter. De siste tre årene har jeg vel knapt vært i tjeneste for fylkeskommunen, sier Thorbjørnsen til NRK i dag.

I tillegg har han hatt et eget kontor i Sandefjord, mens resten av fylkeskommunens ansatte har holdt til i Tønsberg. Kontoret er betalt av fylkeskommunen og koster rundt 50 000 kroner i året. Også det i henhold til avtalen.

Mener han har jobbet litt

Fylkesrådmann Øyvind Sørensen mener i likhet med Moen at Thorbjørnsen har hatt oppgaver, men sier i dag at han ser at de kunne ha brukt arbeidskapasiteten til Thorbjørnsen bedre.

Sørensen vikarierte som fylkesrådmann i 2010, og fikk den gangen aldri vite om avtalen som nettopp var inngått mellom Thorbjørnsen og Bjune.

– Denne avtalen ble holdt skjult for meg, sier Sørensen.

– Man må jobbe for lønna

I løpet av året som har gått har fylkeskommunen gitt Thorbjørnsen tilbud om en sluttavtale på nesten to millioner kroner, men det har han takket nei til.

– Jeg takket nei til den sluttavtalen over bordet fordi den innebar at jeg skulle få lønn i drøyt halvannet år, og mine forpliktelser strekker seg betydelig lenger enn det, sier Thorbjørnsen til NRK.

– Du har etter eget utsagn ikke jobba noe særlig de tre siste åra. Har du fortjent lønna?

– Jeg synes det er veldig trist å ikke ha blitt brukt, det er helt horribelt. Men, jeg synes ikke jeg skal påta meg noe skyld for at ikke fylkeskommunen utnytter den ressursen som får én million kroner i året.

Rune Hogsnes i grå dress.

REAGERER: Fylkesordfører Rune Hogsnes mener en slik avtale aldri burde vært inngått.

Foto: Helena Rønning / NRK

Fylkesordfører Rune Hogsnes reagerer på at en direktør har fått en slik lukrativ avtale, mens lærere eller andre ansatte ikke får det.

– Dette er en avtale jeg mener aldri burde vært inngått. Dersom man hever lønn i fylkeskommunen skal man også jobbe for den, sier Hogsnes.

Kulturdirektøren har innkalt Thorbjørnsen til møte 28. august for å drøfte fremtidige arbeidsoppgaver.