Plukker jordbær uten å vaske hendene etter dobesøk

Flere kasser med jordbær ble beslaglagt og er destruert av Mattilsynet.

Kontroll av jordbærplukkere

STANSET SALG AV JORDBÆR: Det ble funnet mangler ved alle de fem kontrollerte gårdene og ved to steder var forholdene så ille at Mattilsynet forbød salg av bær inntil tilfredsstillende toalettforhold var på plass. Aksjonen var målrettet mot jordbærprodusenter A-krimsenteret hadde mistanke om at ikke hadde tilfredsstillende forhold for sine sesongarbeidere.

Foto: Arbeidstilsynet

A-krimsenteret i Tønsberg har avdekket omfattende regelbrudd og kritikkverdige forhold blant sesongarbeidere i jordbærproduksjon i Vestfold.

Under tilsynet ble det funnet avføring fra mennesker nær åkrene og avdekket at hendene enten ikke ble vasket, eller ble vasket i en bekk like ved.

Kontroll av jordbærplukkere

DESTRUERES: 20 kasser ble destruert for å hindre omsetning.

Foto: Arbeidstilsynet

– Jordbær spises ofte rett fra kurven og da er det særlig viktig med god hygiene, sier avdelingssjef Kjersti Søli i Mattilsynet avdeling Vestfold.

Fare for forurensing av bærene gjorde at Mattilsynet påla virksomhetene å sørge for tilfredsstillende toalettforhold nær åkrene og forbød salg av bær som var plukket inntil slik løsning var på plass.

Ved ett tilfelle ble 20 kasser plukkede bær beslaglagt og destruert for å hindre omsetning.

– Dette var kasser som var klargjort for salg og for å hindre at disse kom ut på markedet, ble de destruert, sier Søli.

Flere kontroller

Den siste tiden er det gjennomført en omfattende kartlegging og kontroller rettet mot jordbærprodusenter i Vestfold. Aksjonen har et særlig fokus på utnyttelse av sårbar arbeidskraft i form av utenlandske sesongarbeidere.

Flere titalls ansatte fra Arbeidstilsynet, Sør-Øst politidistrikt, Skatt Sør, NAV Kontroll og lokale skatteoppkrevere deltok i aksjonen.

I tillegg deltok representanter fra Mattilsynet, Tollvesenet, ulike kommuner, brannvesen og el-tilsyn.

– Dette var en målrettet aksjon mot jordbærprodusenter vi hadde grunn til å tro ikke hadde tilfredsstillende forhold for sine sesongarbeidere, sier talsperson for A-krimsenteret, Marianne Pedersen.

"kjøkken" for sesongarbeidere stengt

ELENDIGE BOFORHOLD: Et kjellerlokale fungerte som kjøkken. Forholdene ble ansett som så alvorlige at stedet ble stengt av Arbeidstilsynet.

Foto: Arbeidstilsynet

Kummerlige bo- og sanitærforhold

Mange arbeidstakere hadde ingen arbeidsavtale, og der de hadde dette var avtalene mangelfulle.

Produsentene hadde heller ikke kontroll på arbeidstakernes arbeidstid. Dette er alvorlig og gjør det vanskelig for myndighetene å sjekke om arbeidstakerne får den minstelønnen de har krav på.

Ved flere steder avdekket a-krimsenteret kummerlige boforhold for sesongarbeidere som var til fare for liv og helse, noe som resulterte i at disse stedene ble stengt.

I tillegg ble det avdekket mangelfulle sanitære forhold. Flere steder var det ikke tilgjengelige toaletter eller lang vei til toaletter som fungerte, og det manglet håndvask med rennende rent vann, såpe og papir.

Thorleif Müller, leder av Vestfold bondelag, er glad for kontrollen.

– Det er bra at dette blir avdekket. Alle arbeidere fortjener å ha skikkelige bo- og arbeidsforhold og dette jobbes det med i organisasjonen.

Du er selv jordbærbonde. Hva tenker du om at forurensede jordbær selges på markedet?

– Dette er alvorlig og slik kan vi ikke ha det. Hygiene er svært viktig for tilliten til norske jordbærbønder og de som ikke klarer dette må slutte, sier Müller.

– Uakseptabelt

Kummerlige boforhold sesongarbeidere

KUMMERLIGE BOFORHOLD: Slik vil vi ikke ha det i norsk arbeidsliv, sier talsperson for A-krimsenteret, Marianne Pedersen.

Foto: Arbeidstilsynet

Det er avdekket alvorlige og uakseptable forhold for utenlandske sesongarbeidere, både når det gjelder arbeidsbetingelser, innkvartering og sanitærforhold.

Fem større gårder i Vestfold ble kontrollert. Alle hadde mangler og ved to steder var forholdene slik at det medførte reaksjoner.

– At vi finner slike forhold i bransjen er dessverre ikke noe nytt. Funnene bekrefter at det fortsatt er en bransje med store utfordringer. Dette kommer A-krimsenteret til å følge videre opp, understreker talsperson for A-krimsenteret, Marianne Pedersen.

Müller tror ikke det er hans medlemmer som har fått reaksjoner.

– Vestfold bondelag har et godt samarbeid med Arbeidstilsynet, Mattilsynet og Fellesforbundet. Våre medlemmer tar dette alvorlig, men det er dessverre noen som ikke er medlem hos oss og disse får vi ikke fulgt opp.