– Ingen skal tåle vold og trusler i jobben

Arbeidstilsynet fant avvik hos tre av fire fengsler og friomsorgskontor.

Rasert fengselscelle i Nordre Vestfold fengsel

RASERT: En fengselsinnsatt har rasert cella si i Nordre Vestfold fengsel.

Foto: Kriminalomsorgen

Arbeidstilsynet har i løpet av året vært på tilsyn hos nesten alle fengslene og friomsorgskontorene i landet. Målet har vært å sjekke om enhetene jobber godt nok med å forebygge at ansatte utsettes for vold og trusler.

– Vi har funnet avvik og gitt varsel om pålegg i 42 av 56 enheter, sier seniorrådgiver i Arbeidstilsynet, Gunn Robstad Andersen.

De fleste avvikene handler om kartlegging, risikovurdering og sikkerhet for andre enn Kriminalomsorgens ansatte, for eksempel folk som jobber med skole, helse og vedlikehold. Det er også funnet avvik knyttet til verneombudsordningen.

Gunn Robstad Andersen i Arbeidstilsynet

AVVIK: Seniorrådgiver i Arbeidstilsynet, Gunn Robstad Andersen, sier at de fant avvik hos 42 av 56 enheter.

Foto: Privat

– Å bli utsatt for vold og trusler i forbindelse med arbeidet, er ikke noe man skal tåle. Kriminalomsorgen må gjøre alt de kan for å beskytte sine ansatte mot vold og trusler.

Mer vold og trusler

De siste årene har det vært en dramatisk økning i antall volds- og trusselhendelser i norske fengsler, og tallene for 2016 ser ut til å bli enda verre.

Per oktober i år er det registrert 736 tilfeller av vold og trusler mot ansatte i Kriminalomsorgen, noe som nesten er en dobling i forhold til samme periode i fjor. Fjoråret var også et år med en stor økning i antall volds- og trusselepisoder.

Ifølge Arbeidstilsynet er det store forskjeller i hvor systematisk fengslene jobber med å forebygge vold og trusler.

– De gjør kartlegginger og risikovurderinger, men vårt inntrykk er at de ikke er gode nok. De dekker ikke alle forholdene vi anser som relevante, sier Andersen.

Laster innhold, vennligst vent..

Mørketall

Selv om antall registrerte volds- og trusselhendelser har økt kraftig de siste årene, mener Arbeidstilsynet at det fortsatt finnes mørketall. Inntrykket er at alle alvorlige hendelser registreres, men at det ikke skrives avviksmeldinger for en del andre hendelser.

Marianne Vollan, direktør, Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

FORBEDRINGSPOTENSIAL: Direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet, Marianne Vollan, sier de skal gå grundig gjennom rapporten og at de har et forbedringspotensial.

Foto: Simon Solheim / NRK

– En forklaring kan være at de ansatte blir utsatt for trusler såpass ofte at man anser det som en naturlig del av arbeidet, sier Andersen.

I rapporten konkluderer Arbeidstilsynet også med at det må gjøres en bedre jobb for å sikre arbeidstakere med en annen arbeidsgiver enn Kriminalomsorgen.

Forbedringspotensial

Direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet, Marianne Vollan, sier hun akkurat har mottatt rapporten, og at de skal gå grundig gjennom den.

– Vi får honnør for å ha god kunnskap om sikkerhet og håndtering av sikkerheten. Samtidig har vi forbedringspotensial på noen områder som gjelder kartlegging og håndtering av risiko, sier Vollan.

Ifølge direktøren er Kriminalomsorgen allerede i gang med å arbeide for å bli bedre til å forebygge volds- og trusselhendelser.

– Vi får en HMS-rådgiver som skal analysere situasjonen og se på trender. Vi har også opprettet et utvalg for å se på hvordan vi kan redusere volds- og trusseltilfellene.