Ansatte aksepterer færre arbeidsplasser i Brevik

BREVIK (NRK): NOAHS nye planer for avfallsdeponi i Brevik innebærer at avfallet blir behandlet og pakket inn i gips i det gamle deponiet på Langøya i Vestfold. Det betyr at mange av de arbeidsplassene som var planlagt i Brevik, nå mest sannsynlig blir værende i nabofylket.

Norcem sett frå sjøsida

NYE PLANER KAN GI FÆRRE ARBEIDSPLASSER: Det kan bli færre arbeidsplasser i Brevik med den nye planen for avfallsdeponi.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Administrerende direktør i NOAH Carl Hartmann forteller at det fortsatt vil bli mange arbeidsplasser knyttet til deponiet, men at det ikke lenger vil være snakk om å flytte så mange til Brevik som det var planer om.

Carl Hartmann

Det vil fortsatt bli mange arbeidsplasser knyttet til deponiet, sier Carl Hartmann.

Foto: NRK

– Vi har vært opptatt av å høre på innspillene fra innbyggerne i Brevik, og mange har gjort det klart at de ikke ønsker noen fabrikk. Derfor har vi valgt å beholde produksjonsanlegget på Langøya, og da er det klart at det blir noen færre arbeidsplasser knyttet til deponiet i Brevik.

Hartmann er usikker på de nøyaktige tallene på arbeidsplasser.

– Offentliggjøringen av de nye planene kom før vi har blitt ferdig med dem, så vi kan ikke si nøyaktig hvor mange det blir enda. Det har vært snakk om 80 arbeidsplasser tidligere, og dette vil nok bli redusert, men vi jobber også med å se om vi kan opprette en teknologistab i tilknytning til miljøet på Herøya, sier han.

Eksisterende arbeidsplasser viktigst

Hovedtillitsvalgt ved Norcem, Tom Jacobsen, tror at den sterke motstanden nå kan ha ført til at det blir opprettet færre arbeidsplasser, men mener at de arbeidsplassene som blir bevart med avfallsdeponi er viktige.

Tom Jacobsen

Hovedtillitsvalgt ved Norcem, Tom Jacobsen, ønsker seg en grundig konsekvensutredning.

Foto: Sigmund BOLME

– Vi har blitt lovet at NOAH vil bevare de gruvearbeidsplassene som finnes her, og det er det viktigste for oss. Så har jeg alltid vært klar på at vi ønsker oss en grundig konsekvensutredning av å plassere deponiet her i Brevik, sier Jacobsen.

Vil jobbe med gjenvinningsindustrien

Deponisaken har skapt høy temperatur i Grenland, der motstanden mot deponi har vært stor. NOAH forsøker derfor å imøtekomme noen av bekymringene til lokalbefolkningen med en ny plan.

Denne innebærer at avfallet behandles på Langøya før det skipes til Brevik og et nytt kaianlegg i Kongskleiva rett ved naturreservatet Frierflogene. Derfra vil man sprenge en ny tunnel inn til gruvene.

Hartmann forteller også at NOAH gjerne vil samarbeide med selskaper som jobber med gjenvinning i Grenland.

– Vi har fått med oss at det har vært et ønske om å gjenvinne avfallet som kommer til Brevik, og dette kommer. Akkurat når er det litt vanskelig å si, men vi føler selv at vi ligger langt fremme. Kompetansen i Grenland på dette feltet er et viktig kriterium for å legge deponi til Brevik, sier Carl Hartmann.