Hopp til innhold

Færre arbeidsledige i Vestfold

Ved utgangen av juli var det 3888 helt ledige i fylket, dette er syv prosent færre enn for ett år siden.

NAV

FÆRRE UNGE ARBEIDSLEDIGE: Største reduksjonen er for de unge under 20 år med 13 prosent færre arbeidsledige.

Foto: Hans Erik Weiby

Ledigheten tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken, noe som er på nivå med landet, skriver NAV Vestfold i en pressemelding.

Reduksjon i de fleste yrkesgruppene

Ledigheten faller i samtlige yrkesgrupper med unntak av ingeniør- og IKT-fag, og i serviceyrkene.

Fallet er størst innen undervisningsarbeid med 26 prosent, og akademiske yrker med 22 prosent.

– Det er 252 ledige med bakgrunn fra ingeniør- og ikt fag, en økning på 29 prosent fra i fjor, opplyser seniorrådgiver Kjell Meyer i NAV Vestfold.

Den største gruppen ledige ingeniører har bakgrunn fra petroleumsnæringen.Tilsvarende tall i fjor var 16, det viser at også Vestfold blir påvirket av lavere aktivitet i denne næringen.

Fortsatt færre ledige unge

Også for juli faller antall ledige under 30 år. 1204 er ledige i denne aldersgruppen. Det er 9 prosent færre enn i fjor.

– Størst er reduksjonen for de unge under 20 år med 13 prosent, årsaken er nok at det er færre som faller ut av videregående skole nå, sier Meyer.

NAV Vestfold og fylkeskommunen har et samarbeid for å oppfordre ungdommer til å fullføre videregående.

Ledigheten øker kun for aldersgruppen over 60 år hvor det er tre prosent flere ledige enn for ett år siden. Ledigheten er likt fordelt mellom menn og kvinner.

Lavere etterspørsel

Juli er tradisjonelt en måned med få ledige stillinger i markedet. Til sammen ble det registrert 371 stillinger.

– Det er 22 prosent færre enn i fjor. I helsesektoren er det fortsatt stor etterspørsel etter arbeidskraft med 102 stillinger, melder NAV Vestfold.

Behovet er størst for sykepleiere, deretter følger miljøarbeidere, helsefagarbeidere og legespesialister.

Størst økning i etterspørsel har det vært til bygg og anlegg, reiseliv og transport, i tillegg til helsesektoren.