Få brukar digital postkasse

Telemark er blant fylka som ligg nedst når det gjelder talet på innbyggjarar som bruker digital postkasse. Tal frå Direktoratet for forvaltning og IKT viser at 20 prosent har digital postkasse i fylket, berre Sogn og Fjordane ligg under, med 18 prosent. I Oslo bruker nær 30 prosent digital postkasse.

Postkasser og digitale postkasser (montasje)
Foto: montasje av faksimiler fra Digipost/E-boks og Johannessen, Sara / SCANPIX