Hopp til innhold

Krever flere hurtigladere langs E18

HORTEN (NRK): – Lange ladekøer kan skremme potensielle elbileiere fra å kjøpe, frykter styremedlem i Norsk elbilforening, Trond Skilbred.

Trond Skilbred

ETTERLYSER LADERE: Det holder ikke å sette opp to ladestasjoner per femte mil, slik Enova vil få til innen november 2016. Det mener elbileier Trond Skilbred. Han er bekymret for ladesituasjonen.

Foto: Linn Løkken / NRK

Innen utgangen av november neste år skal det være en hurtiglader per 50 kilometer langs seks riksveier, håper Enova.

– Ikke godt nok

I 2014 ble det registrert drøyt 18.000 nye elbiler i Norge. Det tallet øker trolig til omlag 26.000 i 2015, ifølge Elbilforeningen. Til sammen var det over 66.000 registrerte elbiler på norske veier ved utgangen av september.

Elbilladere

MANGLER UTTAK: Skilbred viser ladekablene til Teslaen sin. Han håper det dukker opp flere lademuligheter for både den og andre elbiler i snarlig fremtid.

Foto: Linn Løkken / NRK

Elbilentusiast Trond Skilbred er styremedlem i lokallaget til Vestfold og Telemark i Norsk elbilforening. Ifølge nettsiden ladestasjoner.no finnes det per dags dato seks hurtigladere i Vestfold.

– Det er ikke godt nok. Vi er særdeles utålmodige etter å få på plass flere ladestasjoner, forteller Skilbred.

Han mener Enovas prosjekt med å få opp flere ladestasjoner ikke henger sammen med dagens elbil-situasjon.

– Det hadde vært tidsnok med tanke på strategiplanen som ble lagt for noen år siden, men den er ikke skalert etter det voldsomme salget av elbil. Derfor henger det ikke sammen, og to ladestasjoner per ladeplass er alt for lite.

Får mange henvendelser

Statens vegvesen merker at det er flere elbiler på veiene. Mange frustrerte elbileiere spør hvor de kan lade.

Tore Kaurin

HEIER PÅ ELBIL: Avdelingsdirektør Tore Kaurin i Statens vegvesen håper aktører vil ta i bruk trafostasjonene de har satt opp.

Foto: John Andrè Samuelsen / NRK

– Det skjønner jeg veldig godt at de lurer på. Men det er ikke vår oppgave å drive ladestasjonene. Vår oppgave er å tilrettelegge for lading, forklarer avdelingsdirektør Tore Kaurin i Statens vegvesen.

Han drar frem Ramsum sør på E18 som eksempel på et sted hvor Vegvesenet har lagt til rette med en trafostasjon for å sette opp en hurtiglader.

– Det krever ganske store investeringer, og dette har vi gjort i forbindelse med utbyggingen av E18, sier Kaurin. Foreløpig står trafostasjonen til en verdi av nesten fire millioner kroner ubrukt.

Innen november 2016

For å få på plass flere hurtigladere langs riksveiene i Norge har Enova utlyst en konkurranse. Interesserte aktører har fått frist til 16. november i år. Vinnerne skal plukkes ut innen jul.

Eiliv Flakne

STØTTER HURTIGLADERE: Innen november neste år skal hurtigladere være på plass langs seks riksveier, lover kommunikasjonssjef Eiliv Flakne i Enova.

Foto: LASSE BERRE

– Målet er å få på plass hurtigladere med maks 50 kilometers avstand på seks strekninger innen november 2016, forteller kommunikasjonssjef Eiliv Flakne i Enova.

Enova ønsker fortgang i utbyggingen av hurtigladere slik at elbil kan bli familiens eneste bil.

– Det skal ikke være noe problem å kjøre lengre strekninger med elbilen, som for eksempel fra Oslo til Stavanger, forklarer Flakne.

På spørsmål om Enova vil ta hensyn til Statens vegvesens tilrettelegging av hurtiglader på Ramsun er svaret nei. Det er det beste forslaget som vinner, uavhengig av om aktøren har tatt med det som allerede er tilrettelagt der eller ei.