Et skritt nærmere hurtigtog fra Oslo til Stavanger

SKIEN/PORSGRUNN (NRK): Jernbaneverket har vurdert tre alternativer for dobbeltsporet som skal knytte Sørlandsbanen sammen med Vestfoldbanen. Spørsmålet nå er hvor toget skal stoppe.

Grenlandsbanen
Foto: Even Aarnes / NRK

Grenlandsbanen er, ifølge Jernbaneverket, en forutsetning for å redusere reisetiden mellom Kristiansand og Oslo. Med dobbeltspor kan reisetiden komme ned til 3 timer og 15 minutter. Med dagens spor tar turen nærmere fem timer.

I finalerunden av konseptvalgsutredningen har Jernbaneverket sett på tre mulige jernbanetraseer. Det er et indre, midtre og ytre alternativ.

KVU for Grenlandsbanen
Foto: Jernbaneverket

– Dette har vært ganske lett

Den indre går fra Vestfoldbanen via ny stasjon i fjellet i sentrum av Skien og videre til Brokelandsheia. Den midtre snur vestover i Porsgrunn før den går sørover og den ytre forutsetter en ny stasjon sør i Porsgrunn og går via Tangen stasjon inn på Sørlandsbanen sørvest for Brokelandsheia.

Prosjektleder Jarle Vaage i Jernbaneverket

Prosjektleder Jarle Vaage i Jernbaneverket leverer deres konklusjon til samferdselsministeren mandag ettermiddag.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Jarle Vaage, prosjektleder i Jernbaneverket, sier de har jobbet med utredningen i et par års tid, og at de har et solid grunnlag bak rapporten.

– Etter hvert som vi har sett hva våre utredninger viser, så synes jeg at dette har vært ganske lett.

Les også:

Vaage sier deres fremste mandat har vært å se hvordan det er lurt å koble sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

– Vi har tatt mange hensyn. Det er mange hensyn i Grenland, men det er selvfølgelig også hensyn både lenger nord og lenger sør.

Jernbaneverket har sett på langsiktige samferdselsplaner for å understøtte sin konklusjon, i tillegg har de sett på knutepunktsutvikling, regional utvikling og økonomisk utvikling.

– Jeg tror det vi anbefaler vil gi flere fordeler enn negative effekter. Det vi ser er at det er god samfunnsøkonomi i disse investeringene, sier Vaage.

Robin Kåss
Foto: Anne Lognvik / NRK

Politikere i Skien og Porsgrunn er uenige om hvilken trase som er den beste for Grenland.

Porsgrunnsordfører Robin Kåss mener en trase via Porsgrunn vil gi rask reisetid mellom Oslo og Kristiansand, og gode utviklingsmuligheter for Grenland.

– Jeg håper at de går for det midtre alternativet, at vi får et ordentlig knutepunkt her i Porsgrunn, som kan betjene hele Grenland.

Geir Arild Tønnesen
Foto: Anne Lognvik / NRK

Leder for hovedutvalg for klima, miljø, næring og fritid i Skien, Geir Arild Tønnesen, sier det eneste riktige er å legge Grenlandsbanen innom Skien sentrum.

– Det blir helt unaturlig at en fremtidig bane skal gå utenfor det største stedet på hele banestrekningen. At det blir en stor stasjon i Porsgrunn er helt fint, men at vi også må innom Skien, det er også like klart.

– Men er Skien en omvei?

– Jeg har blitt forklart at det vil ta i underkant av to minutter ekstra hvis den går innom Skien, og det er det vel verdt å gjøre.

I ettermiddag får samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen overrakt konklusjonen fra Jernbaneverket.