Lover mer til attføringsbedriftene

Attføringsbedriften Jobbintro i Horten frykter at arbeidet med å få personer med nedsatt arbeidsevne ut i arbeidslivet vil bli nedprioritert når andelen arbeidsledige i Norge nå øker.

Robert Eriksson
Foto: Philip Hofgaard / NRK

– De har gitt meg anledning til å teste ut hvor mye jeg kan jobbe i forhold til mine fysiske plager og det har vært enormt flott, sier Gro Merete Buer.

For henne har hjelpen fra attføringsbedriften i Horten vært uvurderlig.

Ut i arbeidslivet

– De har rettledet meg og jeg har fått lov til å være med på prosessen selv, sier Buer.

Attføringsbedriften jobber med å få personer med nedsatt arbeidsevne ut av ledighetslistene i Horten kommune. Per i dag tilbyr de 44 plasser.

Rørvik

Gro Merete Rørvik, daglig leder ved Jobbintro.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Vi jobber med mennesker som trenger litt hjelp til å komme ut i arbeidslivet, som gjerne vil det, men som trenger litt ekstra støtte på veien, forklarer Gro Merete Rørvik, daglig leder ved Jobbintro i Horten.

Setter inn tiltak

Rørvik er redd den økende ledigheten skal gjøre at personer med nedsatt arbeidsevne blir nedprioritert.

– Attføringsbransjen er i en stor omstilling. Vi er bekymret for at denne gruppa vil komme enda lenger bak i køen nå når arbeidsledigheten øker.

Derfor ble det full jubel etter at arbeids- og sosialminister Robert Eriksson var på besøk i dag og kunne meddele at de bevilger midler til det nye tiltaket Arbeidsforberedende trening – AFT – allerede til neste år.

– Arbeidsforberedende trening er et nytt tiltak der målet er å hjelpe de som har hull i cv-en til å komme seg inn i arbeidslivet og til å skaffe erfaring. Vi setter i gang fra 1. januar 2016, sier han.

For Jobbintro betyr det at de kan få økt antall plasser fra 44 til 100. Dermed kan flere få samme mulighet som Gro Merethe Buer.

– Jeg er så heldig at jeg har blitt tilbudt jobb. Dette gjelder jo meg og resten av mitt liv, så jeg er veldig fornøyd med det de har gjort for meg, sier hun.