Enstemmig vedtak i skolesaken

Fylkestinget lyser ut nytt anbud for byggingen av nye Skien videregående skole, vedtok et enstemmig Fylkesting i dag. Men, hvis det viser seg at prosjektet kan gjennomføres etter de eksisterende planene til den gitte kostnadsramma på 618 millioner kroner, vil det bli kalt inn til et ekstraordinært Fylkesting. MDG sitt forslag om å skjerpe miljøkravene til prosjektet blei nedstemt.