Enklere å ha kreft

Nå blir behandlingen du får standardisert, og det skal bli enklere å vite at du faktisk får den behandlingen du skal ha.

Kreft
Foto: Petter Strøm / NRK


Pakkeforløp heter det og skal gi bedre kvalitet på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene.

Pasienter med lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft er de første som får slike ferdigpakkede behandlingsforløp. Etter hvert er det planer for tilsvarende for i alt 28 kreftformer.

– Å få standardiserte forløp er et betydelig fremskritt for pasientene. Det skaper forutsigbarhet rundt hva som skal skje og når det skal skje, noe som er svært viktig for kreftpasienter, sier fagdirektør Anita Schumacher ved Sykehuset i Vestfold.

Bedre informasjon

Pakkeforløp for fire kreftformer

Fagdirektør Anita Schumacher, Sykehuset i Vestfold

Fagdirektør Anita Schumacher, Sykehuset i Vestfold

Foto: Sykehuset i Vestfold

Med pakkeforløp skal pasienten og pårørende ha kunnskap om organiseringen av utredning og behandling, hvem som har ansvar for hva og hva som skjer når.

– Ventetid som ikke er medisinsk begrunnet skal bort, forklarer Schumacher.

Ordningen skal også sikre god informasjon til pasienten og mulighet for medvirkning. Det skjer blant annet ved at pasientene får en fast person å forholde seg til og et telefonnummer de kan bruke når de lurer på noe.

Noen utfordringer

Ved Sykehuset i Vestfold har de jobbet med dette en stund, men fagdirektør Schumacher ser også noen utfordringer det kommende året.

– Det er en utfordring å få logistikken på plass når alle forløpene etter hvert skal implementeres. Det kommer blant annet til å bli et ekstra trykk på røntgenkapasiteten og på patologi, sier Schumacher.

I tillegg er det viktig å ikke glemme de andre pasientgruppene.

– Samtidig som vi jobber for at kreftpasientene går gjennom forløpet i henhold til de anbefalte tidene, må vi sikre at ikke ventetiden for de andre pasientgruppene blir for lang.

– Det er ikke slik at vi kommer til å ha alt på plass fra 1. januar, men målsettingen må være å få det på plass over tid. Dette er positivt for kreftpasientene og jeg opplever også at de ansatte synes dette er meningsfullt å jobbe med, sier hun.