Hopp til innhold

En siste bønn for Rjukan sykehus

Tinn kommune har sendt brev til helseministeren og Helse Sør-Øst i et siste håp om å kunne påvirke sykehusplanen i Telemark.

Rjukan sykehus

Styret ved Sykehuset Telemark har vedtatt å legge ned akuttfunksjoner og døgnbehandling ved sykehuset på Rjukan.

Foto: Rune Guneriussen

Styret i Helse Sør Øst er innkalt til et eget møte førstkommende tirsdag for å behandle sykehusplanen i Telemark. Helseminister Bent Høie tar stilling til saken torsdag.

Tinn kommune gjør nå et siste forsøk i å påvirke helsetoppene til å redde viktige funksjoner ved sykehuset på Rjukan.

Ber om å bli hørt

I et brev til helseministeren og Helse Sør-Øst, datert fredag 30. mai, redegjør rådmann Rune Lødøen og ordfører Steinar Bergsland for hvorfor de mener at den vedtatte sykehusplanen må stoppes.

Steinar Bergsland.

Ordfører Steinar Bergsland håper at Tinn blir hørt.

Foto: Ragnar Lurås / NRK

Det legges blant annet vekt på at økonomi er den reelle begrunnelsen for nedleggelse av akuttfunksjoner og døgnsenger på Rjukan, ikke pasientsikkerhet og kvalitet.

Videre står det i brevet at avsenderne mener at de forskjellige høringssvarene som er kommet inn i saken er blitt vektlagt feil.

I brevet heter det også følgende:

«De dramatiske konsekvensene en gjennomføring av utviklingsplanen vil få for Tinn-samfunnet vil bli uopprettelige».

Tinnordfører Steinar Bergsland utdyper hva som er hovedbudskapet til helseministeren og styret i Helse Sør-Øst.

– Vi ønsker at sykehusplanen skal bli utsatt til en nasjonal sykehusplan kommer neste år, sier han til NRK.

Tidligere denne uken ble det kjent at sykehusplansaken, som opprinnelig skulle opp til behandling på ordinært styremøte 19. juni, er flyttet til et eget ekstraordinært styremøte tirsdag, 3. juni.

Helseministeren skal vurdere

Helseminister Bent Høie bekrefter overfor NRK at han har bedt om foretaksmøte torsdag 5. juni for selv å behandle saken.

Bent Høie headshot

Helseminister Bent Høie kommer med sin mening i saken førstkommende torsdag.

Foto: CF-Wesenberg

– Dette er ikke snakk om en fremskynding av saken. Saken skulle vært ferdig i etter styremøtet ved Sykehuset Telemark i forrige uke, men jeg vurderer innholdet i konklusjonen til at dette er en så vesentlig endring at jeg må vurdere saken. Helse Sør-Øst må vurdere den først, sier han.

Tinn kommune krever at sykehusplanen blir utsatt til nasjonal sykehusplan kommer neste år. Høie mener det er en dårlig løsning å vente.

– Jeg mener at det er viktig at vi fortsetter både planarbeid og endringer i helsetilbudet selv om vi har en diskusjon om nasjonal helse- og sykehusplan gående. Men vi må vurdere om de konkrete forslagene er riktige eller ikke, og jeg har ikke tenkt å springe og gjemme meg i denne saken, sier han, og legger til at han vil ta ansvar for eventuelle endringer i sykehustilbudet.

Styret ved Sykehuset Telemark vedtok i forrige uke den mye omtalte sykehusplanen. Planen innebærer blant annet at akuttfunksjoner og døgnbehandling ved sykehusene på Rjukan og i Kragerø blir lagt ned.