Hopp til innhold

Mange alvorlige hendelser på kort tid: – Flaks at det ikke har vært flere

Politiet er bekymret og bruker alt av ressurser på å etterforske flere alvorlige saker i Grenland. Rusteamet i Porsgrunn frykter flere dødsfall.

Mikael Bøen, leder av rusteamet i Porsgrunn kommune.

FLERE MED VÅPEN: Rusteamet i Porsgrunn ser at flere i rusmiljøet bærer våpen, som kniv og andre stikkvåpen. Volden har også blitt grovere, sier leder av teamet, Mikael Bøen.

Foto: VIGDIS HELLA / NRK

De siste månedene har det vært flere alvorlige hendelser i området.

4. oktober ble Heidi Flood funnet drept hjemme i boligen sin.

Krimteknikere utenfor huset der en kvinne ble funnet død.

DREPT: Krimteknikere utenfor huset der Heidi Flood ble funnet død 4. oktober.

Foto: Theo Aasland Valen

I tillegg til drapssaken, har politiet etterforsket det som var flere mistenkelige dødsfall og grove voldshendelser som har skjedd på kort tid.

Hendelsene har fått mange til å spørre seg: Hva er det som skjer her?

Politiet forstår bekymringen

Politiet forstår at folk blir bekymret.

Vi forstår bekymringen veldig godt. Vi er også bekymret og bruker alt av ressurser på å etterforske sakene, sier Annie Sandersen, leder for etterforskning og etterretning ved Grenland politistasjon.

Annie Sandersen, seksjonsleder for etterforskning og etterretning ved Grenland politistasjon.

BEKYMRET: Politiet forstår at folk er bekymret etter mange alvorlige hendelser i Grenland, men sier hendelsene er knyttet til rusmiljøet og at tredjepersoner i utgangspunktet ikke trenger å være bekymret, sier Annie Sandersen i politiet.

Foto: VIGDIS HELLA / NRK

Tall fra Sør-Øst politidistrikt viser at antall straffesaker ikke har økt i Grenland, men tallene for oktober er ikke med.

Det har vært en opphopning av alvorlige hendelser på kort tid, bekrefter Sandersen.

Tallene i seg selv er ikke høyere enn tidligere. Det vi ser, er at det har skjedd flere alvorlige ting i løpet av kort tid. Det er det som er spesielt akkurat nå, sier hun.

Dette har skjedd

Blant de alvorlige hendelsene som har skjedd den siste tida, er disse:

Tente lys og blomster ved porten til huset der en kvinne døde i brann.

DØDE AV BRANNSKADER: En kvinne i 20-årene i Porsgrunn ble sterkt brannskadd i september og døde senere av skadene.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Tøffere rusmiljø

De fleste hendelsene er knyttet til rusmiljøet i Grenland, forteller politiet.

Miljøet har blitt tøffere, kanskje spesielt etter pandemien, tror de.

Rusmisbrukerne selv sier at det har blitt tøffere, og et hardere miljø. Vi ser også tendenser til økt bruk av trusler og økt bruk av bæring av kniv, også blant de yngste, og det bekymrer oss, sier Sandersen.

Volden har også blitt hardere.

Den er råere og mer brutal, sier hun.

Annie Sandersen, seksjonsleder for etterforskning og etterretning ved Grenland politistasjon.

ALVORLIG: – Det er klart at akkurat nå skjer det mye her som er spesielt for et område av Grenlands størrelse, sier Annie Sandersen, leder for etterforskning og etterretning ved Grenland politistasjon.

Foto: VIGDIS HELLA / NRK

Tøffere rusmiljø

Rusteamet i Porsgrunn kommune mener også at miljøet har blitt tøffere etter pandemien.

– Vi har sett at miljøet på en måte har blitt mer utagerende og flere trusler innad i miljøet, sier leder for rusteamet i Porsgrunn kommune, Mikael Bøen.

De ser at flere bærer våpen, som kniv og andre stikkvåpen, for beskytte seg selv.

Volden mellom personer i miljøet har blitt mer grovere, forteller han.

Mikael Bøen, leder av rusteamet i Porsgrunn kommune

FRYKTER FLERE: Rusteamet i Porsgrunn har fryktet flere dødsfall fordi miljøet er blitt mer brutalt. – Det er egentlig litt flaks at det ikke har skjedd flere, sier Mikael Bøen.

Foto: VIGDIS HELLA / NRK

Det er flere som er redde for hva som kan skje med dem, og det er rett og slett et økt trusselbilde innad i rusmiljøet, sier Bøen

De har fryktet flere dødsfall som følge av et mer brutalt miljø.

– Det er egentlig litt flaks at det ikke har vært flere, sier han.

Fikk bekymringsmelding

Årsaken til at det har skjedd akkurat nå, klarer ikke politiet å se.

Men i sommer fikk de en bekymringsmelding fra rusinstitusjonen Blå Kors Borgestadklinikken om økt antall GHB-overdoser, noe akuttmottaket ved Sykehuset Telemark bekreftet, ifølge Sandersen.

Hvorvidt det henger sammen med sakene nå, vet vi ingenting om, men det bekymrer oss, sier hun.

Har folk grunn til å være bekymret?

I utgangspunktet ikke. Vi ser at disse hendelsene har vært knyttet til rusmiljøet. Vi forstår at tredjeperson blir bekymret, men i utgangspunktet har de ikke grunn til det, mener hun.

Overrasket

Selv om Grenland har hatt et tøft rusmiljø i mange år, overrasker de mange hendelsene de siste tida, mener ruskonsulent i Skien kommune, Brede Refsdal.

– Vi er litt overrasket når man sammenlikner med fjoråret. Men jeg tenker at det også handler om tilfeldigheter, sier Refsdal.

I et sånt type miljø er det mye som skjer. Dette er en salig blanding av transaksjoner, stoff som skifter hender, penger og innkreving, forteller Refsdal.

Ungdom går med kniv

Også blant de unge i rusmiljøet har det blitt hardere, forteller leder av forebyggende enhet i Sør-Øst politidistrikt, Tor Ragnar Steffensen.

– Når vi snakker med ungdommene, sier de at de bærer kniv for å forsvare seg selv, sier Steffensen.

Tor Ragnar Steffensen, seksjonsleder for forebyggende enhet, politiet i Grenland

BÆRER KNIV: – Vi har en oppfatning om det er en del ungdommer som går med kniv. Trusler med kniv er ikke bra. Når vi snakker med ungdommene, sier de at det er for å forsvare seg selv, sier Tor Ragnar Steffensen, leder av forebyggende enhet i Sør-Øst politidistrikt.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

De er bekymret for yngre folk som har startet med narkotika de siste årene, og har havnet over på salgsleddet.

– Da har du en situasjon hvor de er utsatt. Det er bekymringsfullt, for det er jo og en risiko, sier Steffensen.