Én norskkarakter gir bedre opplæring

BØ (NRK): Færre karakterer i norsk gir bedre skriveopplæring. Det viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet.

Norsklærer Beate Herregården ved Bø videregåande skule

Norsklærer Beate Herregården ved Bø videregåande skule ser flere fordeler ved å ha en felles karakter i norskfaget.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

Elevene i tredje klasse på Bø vidaregåande skule har funnet plassene sine og retter oppmerksomheten mot læreren. Presset i norskfaget er mye hardere i år enn i fjor.

Som en del av et forsøksprosjekt hadde Lawrence Dean Mulbah bare en karakter i norsk da han gikk i første og andre klasse. Han merker stor forskjell nå, som han har tre karakterer i norsk.

– Det er mye vanskeligere å prestere på tre forskjellige områder, enn bare på ett område, slik vi hadde tidligere, sier Mulbah.

Skarpere fokus på utvikling

Bø er en av 143 offentlige skoler, som deltar i et forsøk med færre karakterer i norsk. Nå viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet, der fire av testskolene deltar, at færre karakterer i norsk gir mer tid til skriveopplæring.

Ved tavlen står Beate Herregården. Hun orienterer elevene om forarbeidet til særemnet i norsk, som de skal i gang med etter jul. Avgangskullet har tre karakterer i norsk, som jo er normalen i norsk skole.

Herregården merker en forskjell når hun underviser her i forhold til første og andre klasse, hvor det er en felles karakter.

– Vi får elevene til å fokusere mer på å utvikle seg, fremfor å prestere karakterer, sier Herregården.

Lawrence Dean Mulbah og Beate Herregården

Norsklærer Beate Herregården i samtale med elev Lawrence Dean Mulbah.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

Det Herregården sier stemmer godt overens med funnene i den nye delrapporten. Hovedfunnene er at lærerne sier at de får et større handlingsrom med færre karakterer. Dette gjør at elevene sikres bedre skriveopplæring. Lærerne sier også at de opplever at arbeidsdagen blir bedre.

– Det har ført til at vi får mer ro til å drive undervisning og vi får mulighet til å ha større faglig fokus, for eksempel i forhold til skrivearbeid, sier Herregården.

Les også:

Mer stress og press

Haris Zulić, elev i tredje klasse, har allerede merket at med tre karakterer, kreves det mye mer innsats.

– Det er mye mer stressende, mer å gjøre, innleveringer. Det blir mye mer skriving og det er en del som vi må igjennom. Da er det så å si vurderinger i alt, sier Zulić.

– Nå er det mye press. Det er mye vi må gå igjennom og det blir veldig slitsomt egentlig, legger Mulbah til.

Han anbefaler ikke at det skal være tre karakterer i ett fag, slik det er i norskfaget.