En miljøryddejobb til 470 millioner

Esso bruker nærmere en halv milliard kroner for å rydde opp etter raffinerivirksomhet, men innimellom finner de også bomber fra andre verdenskrig.

Deponert Syrebek før opprydding. Bildet er fra 2007.

SYREBEK: Dette bildet er fra 2007 og viser Syrebek som kommer opp fra deponiet. Forurensede masser blir nå fjernet i henhold til godkjente planer.

Foto: Freddy S. Fagerheim

Helt på tampen av andre verdenskrig gikk britiske bombefly til angrep på det tyskkontrollerte raffineriet på Valløy utenfor Tønsberg. De mente raffineriet forsynte tyske ubåter med drivstoff, og bombet derfor raffineriet.

Men også mange bolighus, både nært inntil og lenger unna, ble truffet av bombene.

Historien sier at 53 norske sivile, et ukjent antall tyskere og russiske krigsfanger ble drept.

Etter krigen ble raffineriet bygget opp igjen, og Esso hadde aktivitet på området helt fram til 2001. Siden da har selve raffineriområdet på Vallø ligget ubrukt.

En enorm oppgave

Nå er imidlertid Esso i gang med en enorm oppryddingsjobb.

Omtrent 300 000 tonn med forurensede masser skal graves opp, sorteres og fraktes ut.

Her fjernes masser med Sykrebek fra Vallø

STORE MENGDER: Syrebek fjernes fra bakken før det blir behandlet og skipet til utlandet.

Foto: Freddy S. Fagerheim / NRK

Syrebek er et restprodukt fra smøreoljeproduksjonen som var på Vallø, og som ble deponert i bakken. Dette graves nå opp og behandles før det sendes med båt til blant annet Latvia.

– Det som sendes til Latvia brukes som brennstoff i sementproduksjon, siden syrebekblandingen har en veldig høy brennverdi. De bruker det som energikilde.

Det forteller Lars Sevald Skaare, som er prosjektleder hos Veidec, entreprenøren som har oppryddingsjobben på Vallø.

Bomber fra krigen

Stålskrot som ligger i bakken gjør jobben med å finne bomber fra andre verdenskrig ekstra krevende.

BOMBE ELLER JERNSKROT: Rester fra gammel raffinerivirksomhet ligger også i bakken på Vallø. Dette gjør jobben med å skille ut hva som kan være en bombe fra andre verdenskrig ekstra vanskelig.

Foto: Freddy S. Fagerheim / NRK

Oppryddingsjobben er krevende i seg selv. Den seige, svarte syrebeken sammen med oljerester skal sorteres ut fra stein, jord og grus. I bakken er det tillegg rester fra raffinerivirksomheten som startet første gang på Vallø i 1899.

Alt dette, blandet sammen med udetonerte bomber fra andre verdenskrig, gjør det til en krevende øvelse som krever et rigid sikkerhetsregime.

Hver gravemaskin har sin egen ekspert på bombedeteksjon som følger med på hver eneste skuffe gravemaskinen tar.

Stort graveområde
Foto: Freddy S. Fagerheim / NRK

– Gravemaskinene graver i utgangspunktet 30–40 centimeter om gangen i et område som er forhåndsklarert av eksperter, og deretter følger de med på hvert eneste skuffetak som blir tatt. Det forteller informasjonsdirektør i Esso, Tore Revå.

– Nå har vi tre graveområder som er i gang, og alle har sin egen ekspert som følger med på sitt område hele tiden, legger han til.

Miljøoppryddingsjobben på Vallø skal være ferdig innen 2019, og hva som skjer med området etter det, er ennå ikke klart.