Mobbingen i skolen går litt ned – men mange kommuner sliter

Færre og færre tiendeklassinger sier de opplever mobbing på skolen, men i flere kommuner er tallene fortsatt skyhøye. Sjekk din kommune her.

H4BVIJgqX40

STORE FORSKJELLER: Nasjonalt går mobbetallene for tiendeklassingene ned. Det viser Elevundersøkelsen.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I kommunen som kommer dårligst ut i landet, Kåfjord, oppgir nesten førti prosent av tiendeklassingene at de blir mobbet. Det viser tall fra den nyeste Elevundersøkelsen.

Undersøkelsen gjennomføres årlig, og lar elever få si sin mening om læring og trivsel i skolen.

Et av temaene tiendeklassingene har fått spørsmål om er mobbing. Blir de mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) eller mobbet av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere?

6,6 prosent svarer ja. Det er en nedgang fra forrige skoleår, da tallet var 7,1 prosent.

Rundt 451.000 elever svarte på undersøkelsen høsten 2019. Det er det høyeste antallet noensinne.

Sjekk mobbetallene for din kommune

Tiendeklassinger som svarer at de blir mobbet på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. Noen kommuner mangler.

Tabell en av en
KommuneArbeidsledighet i prosent
Agdenes kommune27,8 %
Alta kommune10,2 %
Alvdal kommune0,0 %
Arendal kommune8,1 %
Asker kommune6,4 %

– Altfor høyt

I Hamarøy, Agdenes og Herøy kommuner sier nesten hver tredje elev i tiende klasse at de opplever mobbing.

Men Kåfjord kommune kommer verst ut. Hele 38,9 prosent av elevene oppgir at de blir mobbet.

Det er et tall ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad (Ap) er lite begeistret for.

– Det er altfor høyt. Nå må vi bare følge opp videre og se hva som ligger bak disse tallene. Dette er vi ikke fornøyd med, sier han til NRK.

Bernt Lyngstad

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad (Ap), ordfører i Kåfjord kommune.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Hvor har dere feilet?

– Det er jo litt vanskelig å si. Vi har hatt sterkt fokus på dette. Nå må vi ha enda mer fokus på holdningsskapende arbeid. Jeg er som sagt overrasket over disse tallene.

Økning i Drangedal

En kommune som har fått mye oppmerksomhet rundt mobbing er Drangedal i Vestfold og Telemark fylke.

De ligger fortsatt i toppen blant kommuner med en høy mobbeprosent.

16,3 prosent oppgir nå at de har blitt mobbet.

Ifølge tall fra Elevundersøkelsen, svarte 25,6 prosent av elevene i 10. klasse i skoleåret 2017–2018 at de har blitt mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.

Året etter hadde tallet sunket til 14 prosent, men nå går tallene oppover igjen.

Tor Peder Lohne

Tor Peder Lohne (Sp) er ikke fornøyd med tallene fra Elevundersøkelsen.

Foto: Nils Skumsvoll / NRK

– Skjer ikke med et knips

Ordfører Tor Peder Lohne hadde håpet på en bedring.

– Det er selvfølgelig aldri bra når det går den veien. Vi ønsker oss jo en forbedring, sier han til NRK.

Han understreker at kommunen har satt i gang flere tiltak for å snu trenden, blant annet gjennom et læringsmiljøprosjekt og samarbeid med MOT.

– Jeg har store forhåpninger til dette, og tror på sikt vi kan snu trenden. Men dette skjer ikke med et knips. Vi har alle noe å bidra med i et lokalsamfunn, sier Lohne.