Elevråd er en talentfabrikk for politikere

TØNSBERG: 14 av 19 unge politikere i Vestfold har bakgrunn fra elevråd. Det er ikke tilfeldig, sier valgforsker.

Fem unge politikere i Tønsberg

UNGE POLITIKERE: Helene Viken (SV), Roar Howlid (Ap), Eivind Yrjan Stamnes (Ap), Johanne Kirsebom (H) og Johanne Archer (H) har alle bakgrunn fra elevråd. Onsdag møtte de i sitt første kommunestyremøte i Tønsberg. Fire av dem har bakgrunn som elevrådsleder, tre av dem fra samme skole.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Det var elevrådet som fikk meg politisk engasjert. Det skjedde i 8. klasse da vi fikk vite at Sem skole skulle legges ned og elevene flyttes til Byskogen skole, sier Eivind Yrjan Stamnes (21).

Han er nyvalgt kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Tønsberg og tidligere elevrådsleder på Byskogen skole og Greveskogen videregående skole.

Tre politikere og elevrådsledere

ELEVRÅDSLEDERE: Helene Viken, Eivind Yrjan Stamnes og Johanne Archer har alle fått god politisk skolering gjennom sitt verv som elevrådsleder på Greveskogen videregående skole i Tønsberg.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Jeg syntes det var urettferdig at elevene på Sem måtte ta buss til skolen fordi politikerne i Tønsberg hadde brukt pengene sine for dårlig. De la ned en god skole og det fikk meg til å ville kjempe for det jeg tror på, sier Stamnes.

– En god politikerskole

I Vestfold har 14 av 19 ungdomsrepresentanter i kommunestyrene bakgrunn fra elevråd.

Statsminister Erna Solberg har selv bakgrunn fra det som nå er Elevorganisasjonen. Hun mener elevråd er en god skole for engasjerte ungdommer.

– Her lærer de å argumentere for sitt syn og får en forståelse av hva som ligger bak beslutninger og politiske argumenter, sier statsministeren.

Erna Solberg var politisk aktiv før hun ble medlem av sentralstyret i det som da het Norges Gymnasiastsamband, men forteller at hun lærte mye av det engasjementet.

– Jeg var leder for Operasjon Dagsverk. Der lærte jeg både organisering og å overbevise mennesker som har et annet syn enn meg selv, sier Solberg.

OD-leder Erna Solberg på Jamaica i 1979

ENGASJERT: Erna Solbergs internasjonale engasjement startet da hun var leder for Operasjons Dagsverk i 1979. – Møtet med jevnaldrende ungdom på Jamaica som ikke hadde samme framtidsutsikter som oss gjorde sterkt inntrykk, men ga også en forståelse av at vi som unge hadde mulighet til å påvirke, skriver hun på bloggen sin.

Foto: Privat

– Ikke tilfeldig

I det avtroppende kommunestyret i Tønsberg er den yngste politikeren 40 år. Ved valget i høst ble fem unge mellom 18 og 21 år valgt inn i kommunestyret. Alle har bakgrunn fra elevråd.

Det er ikke tilfeldig, mener valgforsker Anders Todal Jensen.

– Flere av de politiske ungdomsorganisasjonene satser bevisst på å få sine kandidater inn, sier han.

Anders Todal Jensen

POLITISK TRENING: Politisk engasjerte unge ser at elevråd er en god arena for både trening og politisk utfoldelse, sier valgforsker Anders Todal Jensen.

Foto: Randi Lillealtern / NRK

Erfaringen gir dem en fordel når de går inn i politikken.

– Det betyr at de har mer organisasjonserfaring og mer politisk fartstid når de kommer inn i kommunestyrene enn de ellers ville hatt. Det er en god ting, men elevråd og Elevorganisasjonen skal ikke være partipolitisk, så dette er ikke bare positivt.

Lærer politikk og ledelse

Tre av de nye kommunestyrerepresentantene i Tønsberg har vært elevrådsleder på Greveskogen videregående skole, og tre av dem har vært elevrådsleder på Byskogen skole.

– Vi lærte mye om møteledelse, argumentasjon og organisasjonsbygging. Det var helt sentralt. Skulle vi bli lyttet til på skolen måtte vi bli flinke til å få fram vår mening, sier Stamnes.

Han ser frem til å møte de andre til politiske diskusjoner i bystyret.

– Det er litt gøy at to av mine politiske motstandere i bystyret er Johanne Archer (H) som var min nestleder og tok over som elevrådsleder etter meg på Greveskogen, og Helene Viken (SV) som er elevrådsleder på Greveskogen nå.