Elever vil ha mer skrivetrening i engelsk

Ungdomsskoleelever på Østlandet ønsker mer skrivetrening i engelskfaget, men lærerne nøler med å gi dem veiledninga de vil ha. Det viser en studie fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Skoleelever Revetal Ungdomsskole

En studie viser at ungdomsskoleelever på Østlandet ønsker mer skrivetrening i engelsk. Det gjør også disse elvene ved Revetal ungdomsskole, men de ønsker også mer talerening. F.v.: Julia Zielińska, Andromeda Fahre, Eugenie Bøhler og Hans Martin Gran Johansen.

Foto: Mathilde Torsøe / NRK

Elevene vil ha mer veiledning og jobbe mer med tekstene sine etter at de har fått tilbakemelding på dem.

Det er to av hovedfunnene i studien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

100 elever i ungdomsskolen og fire lærere på Østlandet er intervjuet i studien. Det er også brukt spørreskjemaer.

– Ikke tid til å lære nok

– I ungdomsskolen er det altfor få timer i faget, bare to i uka. Engelsk er et viktig språkfag som har høy status i samfunnet og som elevene har god bruk for i høyere utdanning, sier skoleforsker Tony Burner, som står bak studien.

Studien viser også at mange lærere undervurderer elevene.

– Særlig i 8. trinn mener lærere at elevene er for umodne til å jobbe selvstendig med tekster, selv etter at de har fått tilbakemelding og veiledning på dem.

Studien viser blant annet at elevene helst vil ha muntlige tilbakemeldinger på skriftlig tekst.

Ifølge Burner er det imidlertid ikke grunn til å undervurdere 8.-klassingene på dette området.

– I en annen studie der jeg har gått inn for å endre vurderingsmetodene sammen med lærerne, viser det seg at elevene, også på 8. trinn, fint klarer å både vurdere seg selv, sine egne tekster, og jobbe videre med dem dersom de får muligheten, sier han.

Vil ha mer engelsk

Elever fra Revetal ungdomsskole i Re kjenner seg delvis igjen i resultatene fra studien. 8.-klassingen Andromeda Fahre ønsker mer skrivetrening i engelsk.

– Det er ganske gøy å drive med tekster, får da får du uttrykt deg selv og du blir bedre i språket, sier hun og fortsetter:

– Vi får ganske bra engelskundervisning, men for det meste bare skriftlige oppgaver hvor vi svarer på spørsmål. Det hadde vært bedre med flere oppgaver hvor vi skriver ting selv – fritt.

Mer taletrening

Hun ønsker mer engelsk på timeplanen, og får støtte av 10.-klassingene Hans Martin Gran Johansen og Eugenie Bøhler. De to sistnevnte vil imidlertid ha mer taletrening enn skrivetrening i engelsk.

– Vi må praktisere det mer. Jeg merker det selv når jeg er på ferie at jeg lærer mer av å snakke engelsk enn bare å skrive, sier Bøhler.

– Vi øver egentlig ikke så mye på å snakke engelsk i forhold til å skrive. Jeg synes ikke vi lærer nok engelsk til for eksempel å kunne studere i utlandet, sier Gran Johansen.

Engelsklærer Monica Ormestad ved Revetal ungdomsskole støtter elevene i at det er for få timer engelsk.

– Det er for få timer nå til å rekke det vi skal. Det gir jo også et stort press på lærerne, ettersom det skal gis karakter i både skriftlig og muntlig, sier Ormestad.