Elever får "arbeidsmiljølov" og maksgrense for lekser

Tønsberg kommune vil redusere stress og psykiske problemer hos unge og innfører begrensning for hvor mye lærerne kan gi i lekser.

Skoleleever

"ARBEIDSMILJØLOV": Tønsberg kommune vil regulere hvor mye tid elevene i grunnskolen skal måtte bruke på skolearbeid hjemme.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Neste skoleår skal elever i Tønsberg kommune få mer fritid. Kommunen innfører en kommunal standard for hvor mye lærere kan gi i lekser, samtidig må lærere samordne prøver og større innleveringer slik at elever ikke får flere enn to i uka.

Mette Vikan Andersen

Mette Vikan Andersen, kommunaldirektør for oppvekst, kultur, idrett og folkehelse i Tønsberg kommune.

Foto: Philip Hoffgaard / NRK

– Vi gjør dette fordi elever bruker for mye tid på lekser i dag og det skaper mye stress for elevene, sier kommunaldirektør Mette Vikan Andersen.

Vil fjerne ordet «lekse»

I ett år fremover skal elever i 1. til 4. trinn ikke ha mer enn en halvtimes lekser hver dag. Elever fra 5. til 10. trinn skal ha maks en time.

– Noen elever ønsker også å gjøre mer arbeid, og det skal de få lov til. Men Tønsberg skal ikke legge opp til at man må gjøre masse hver eneste dag, sier Andersen,

I tillegg ønsker de leksebegrepet ut av skolen.

– Det er et belastende ord, derfor ønsker vi å endre det. Kanskje til hjemmearbeid, sier kommunaldirektøren.

Tønsberg er trolig den første kommunen i landet som gjør dette. Prosjektet varer til våren 2019, og skal da evalueres, skriver Aftenposten som først omtalte saken.

naturfag-bok

SKOLEARBEID: Tønsberg kommune ønsker at elevene skal gjøre oppgavene sine på skolen og få mer fritid hjemme.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Gir mindre stress

Endringene til kommunen blir godt mottatt av 10.-klasseelevene Emma Stenersen og Hanna Lunne.

Begge bekrefter at lekser går utover fritiden deres. For å få nok til skolearbeidet sluttet Lunne å danse i fjor, mens Stenersen har kuttet ut håndballen.

Emma Stenersen og Hanne Lunne

Emma Stenersen og Hanna Lunne er elever i 10. klasse på Presterød ungdomsskole i Tønsberg.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Jeg må bruke noen helger på lekser og sitter av og til utover natta, sier Stenersen.

– Og ofte får vi flere prøver samtidig, sier Lunne.

Bakgrunnen for at kommunen nå tar disse grepene er blant annet fjorårets Ungdata-undersøkelse som viste et økende press på elevene.

– Mange unge slutter med idrett og andre fritidsaktiviteter for å få tid til lekser, samtidig som de oppgir plager med stress og psykisk uhelse, sier seniorrådgiver Birgitte Søderstrøm i Tønsberg kommune.

– Vi hadde også en stor elevrådskonferanse i november hvor elevrådene sa at psykisk uhelse, stress og lekser henger sammen. I tillegg har jeg snakket med ganske mange elever og når jeg spør dem om hva jeg kan gjøre, er det første som kommer – gjør noe med leksene, sier Andersen.

Trenger "arbeidsmiljølov"

Birgitte Søderstrøm

Sosiolog og rådgiver Birgitte Søderstrøm i Tønsberg kommune.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Birgitte Søderstrøm, mener skoleelever, på lik linje med arbeidstakere, kunne ha behov for en egen «arbeidsmiljølov».

– Voksne har en arbeidsmiljølov, så vi tenkte at vi burde la elevene få noe liknende og regulere mengden hjemmearbeid, sier Søderstrøm.

Emma Stenersen og Hanna Lunne er glad elevenes tilbakemeldinger blir tatt på alvor.

– Det er veldig bra. Det vil bli mindre stress og det at vi blir lyttet til er også motiverende, sier de to elevene.