Ekstremt krevende for politiet

Grensekontrollen med utenlandsfergene er forlenget. Politimesteren i Sør-Øst politidistrikt forteller om patruljer som bindes opp på fergekaia.

Grensekontroll i Larvik

NOK EN GRENSEKONTROLL: Budsjettene hos politiet i Vestfold rammes av grensekontroll på fergekaia.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

– Grensekontrollen går utover budsjettene og ressursbruken vår. Vi er nødt til å prioritere knallhardt, og vi er nødt til å være tilstede ved åtte daglige fergeanløp i Larvik og Sandefjord. Det sier politimester i Sør-Øst Politidistrikt, Christine Fossen.

Christine Fossen

OVERFORBRUK: Fossen sier grensekontrollen må gjøres ordentlig, fordi Stortinget har pålagt politiet oppgaven.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Fergene til Colorline og Fjordline kommer fra Sverige og Danmark. Fredag 11. november 2015 ble det innført grensekontroll mot de to landene. Politiet må både gjennomføre kontrollen på grensen, og opprettholde generell beredskap i politidistriktet. Vanligvis gjennomfører to, eller tre, fra politiet kontrollen. Grensekontrollen ble nylig forlenget til 11. februar 2017.

Budsjett i minus

Siden den ble innført har det blitt stanset 25 personer fra fergene uten lovlig adgang inn i Norge. Hovedsakelig fordi de ikke har hatt gyldige reisedokumenter.

– Det er klart at det har vært ressurskrevende. Vi har samarbeidet tett med ordensseksjonen i Larvik og Sandefjord. Dessuten får vi bistand fra Uttrykningspolitiet for å ha nok mannskap på ankomsten, forteller seksjonsleder på Grense og utredning Petter Johansen.

Grensekontroll i Larvik

KNALLHARDE PRIORITERINGER: Grensekontrollen tar mye ressurser fra politiet.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

Han er svært fornøyd med samarbeidet med Fjordline og Colorline, og sier rederiene har stoppet ca. 350 personer før de har kjørt ombord i fergene.

Likevel kan politimester Fossen fortelle om et overforbruk.

– For å håndtere grensekontrollen har vi brukt ekstra ressurser. Noen vikariater ble forlenget. Vi brukte ekstra stillinger. Vi har hatt for mange stillinger i år, og budsjettet vårt er i minus.

Må vite hvem som befinner seg i Norge

Justisminister Anders Anundsen understreker viktigheten av å vite hvem som befinner seg i Norge, og er klar på at Sør-Øst Politidistrikt må ta sin del.

Samtidig mener han at statsbudsjettet for 2017 vil gi politidistriktene mer handlingsrom.

Anders Anundsen

BEHOLDER GRENSEKONTROLL: Anundsen mener den har stor betydning for vår indre sikkerhet.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Nå skal det gå 300 millioner kroner til politidistriktene for å slippe ytterligere nedtrekk, og forhåpentligvis bidra til å øke handlingsrommet. I tillegg jobbes det frem en ny tildelingsmodell.

Han kan ikke si hvordan Sør-Øst kommer ut på den nye modellen, men den skal blant annet ta hensyn til om politidistriktet har grensepasseringspunkt og flyplass.

Dansker vil ha permanente kontroller

Både Danmark og Sverige har forlenget sine grensekontroller. I Danmark ønsker nesten halvparten av de spurte i en spørreundersøkelse permanent grensekontroll. Det er ikke aktuelt på norske fergekaier, i følge Anundsen.

– Nei. Vi er medlem av Schengen, det skal være kontrollfri passering innenfor. Men så lenge vi er i den situasjonen som vi er i, uten tilstrekkelig kontroll på hvor mange personer som befinner seg innenfor Schengen, og ikke god nok ytre grensekontroll, så er det noe man må vurdere fortløpende.

Foreløpig har vi fått godkjenning for opprettholdelse av begrensa grensekontroll frem til 11 februar, så får vi se hvordan situasjonen er da.