Eksplosiv vekst i Stillehavsøsters

I Viksfjorden i Larvik er fjellet flere steder ikke synlig på grunn av Stillehavsøsters.

Unge stillehavsøsters

Unge Stillehavsøsters funnet i Vestfold. I Viksfjorden i Larvik er det nå så mange stillehavsøsters at fjellet mange stedet er ikke er synlig.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

– Det er mange hundre tusen stillehavsøsters, hvor mange vet vi ikke, men det er store tettheter, sier Torjan Bodvin ved Havforskningsinstituttet.

En kartlegging av stillehavsøsters i Vestfold viser at det kan være så mye som to millioner østers i Vestfold. Sammen med fylkeskommunen arbeider nå Havforskningsinstiuttet med å finne ut hvordan østersen kan utnyttes som en ressurs.

Torjan Bodvin

FORSKER: Torjan Bodvin fra Havforskningsinstituttet ønsker å finne ut hvordan Stillehavsøstersen kan utnyttes som en ressurs.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

– Vi ser at veksten har eksplodert flere steder og det er bekymrer oss, sier Stein Erik Fjeldstad som er rådgiver for forskning og innovasjon i Vestfold fylkeskommune.

Vil utnytte østersen

Torjan Bodvin forteller at stillehavsøstersen har potensial til å bli en ressurs, fordi det er så mye av den. Det stiller imidlertid andre kriterier til forskningen enn hvis østersen kun sees på som et problem.

Stein Erik Fjeldstad

BEKYMRET: En kartlegging av Stillehavsøsters i Vestfold har resultert i store funn flere steder. Stein Erik Fjelstad som er rådgiver for forskning og innovasjon i Vestfold fylkeskommune sier veksten har eksplodert flere steder.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

– Da må man snakke om hvor jevn tilgangen til råvarer vil være og hvordan markedet vil være, så her gjelder det å finne balansen mellom hvordan vi kan utnytte dette som en ressurs og samtidig kontrollere problemet på utsatte steder, sier Bodvin.

Problematisk i Viksfjorden

Fordi Viksfjorden er et gjørmeområde kan det bli problematisk å hente opp østers der.

– Du kan ikke plukke der fordi du forsvinner ned i gjørma, dermed kan østersen bli et økologisk problem i dette området, sier Bodvin.

Stillehavsøstersen er omstridt fordi den truer andre arter som blåskjell og vanlig flatøsters. Den kan også forhindre mange fuglearters tilgang på mat.

Kåre Pettersen

POSITIV: Varaordfører i Vestfold fylkeskommune Kåre Pettersen er positiv til at de vil klare å gjøre østersen til en ny næringsvei i Vestfold.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Den raske veksten krever en løsning på problemet raskt. Varaordfører i Vestfold fylkeskommune Kåre Pettersen er imidlertid positiv til at de kan få det til.

– Jeg har tro på at dette kan bli en ny næringsvei for Vestfold, derfor er det viktig at næringslivet får opp øynene for østersen og hvordan den kan utnyttes, sier Pettersen.