E18 åpnes igjen etter steinraset

E18 i Larvik åpner for tovegstrafikk torsdag morgen.

Steinras på E18 ved Larvik

STEINRAS: E18 ble stengt etter steinraset ved Bommestad fredag kveld.

Foto: Alexander Vestrum / NTB scanpix

E18 ved Bommestad i Larvik har vært stengt siden flere tonn med stein raste ut ved 23-tiden fredag 13. desember.

Raset skjedde tett på innkjøringen til Larviktunnelen, litt sør for Bommestadkrysset. Ingen personer ble skadet.

Stengningen av E18 har ført til køer i Larvik sentrum og på de andre omkjøringsveiene i området. Mandag var det tett trafikk gjennom Larvik sentrum.

Åpnes torsdag

Fjellblokken som stod igjen etter raset ble sprengt bort tirsdag.

Klokken 06.00 torsdag 19. desember åpner Statens vegvesen nordgående løp av E18 ved Bommestad i Larvik for tovegstrafikk.

Dermed slipper Larvik sentrum belastningen med gjennomgangstrafikk.

Det blir fartsgrense på 50 km/t så lenge det er tovegstrafikk i nordgående løp. Firefelts veg åpnes først på nyåret.

Kø etter steinras i Larvik

TRAFIKKAOS: Stengingen av E18 førte til lange køer i Larvik sentrum. Flere bilister brukte mer enn to timer på å kjøre gjennom sentrum av byen.

Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Nattestengt

Ifølge Statens vegvesen blir det nødvendig med en nattestenging fra torsdag kl. 21.00 til fredag kl. 06.00. Deretter blir det døgnåpen veg med tovegstrafikk i nordgående løp av E18.

Sprengningen tirsdag formiddag var vellykket, men det er fremdeles en del løst fjell i skjæringen i sørgående felt, og skjæringen må renses og sikres før det kan settes på trafikk der.

Arbeidene er likevel ikke til hinder for at det i løpet av ett døgn kan settes på tovegstrafikk i nordgående løp.

– Trafikantene må likevel regne med nattestengninger når det skal utføres arbeider som kan føre til nedfall av steiner, sier avdelingsdirektør Tore Kaurin i Statens vegvesen.

Skal granskes

Steinraset skjedde på en strekning som ble åpnet sommeren 2017, og et uavhengig ekspertutvalg skal granske steinraset på E18.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland mener det er nødvendig for å kunne lære av hendelsen for fremtiden.

– Dette er en alvorlig hendelse som vi skal komme til bunns i, sier Hovland.