Dumper bilbatterier rett i elva – tror båtfolk er blant synderne

Da dykkerne skulle undersøke bunnen i Skiens havnebasseng, fant de både bilvrak, båter og ikke minst store mengder miljøskadelige bilbatterier. Kommunen mener båtfolket må ta noe av skylda.

Miljøvernsjef i Skien kommune, Eigil Movik og leder i Grenland dykkerklubb, Mathias riis

– IKKE BRA: Miljøvernsjef i Skien kommune, Eigil Movik og Mathias Riis, leder i Grenland dykkerklubb med noen av de mange batteriene som ble funnet i elva.

Foto: Nils Skumsvoll / NRK

Det finnes tydeligvis ikke grenser for hva folk får seg til å kaste i vannet.

Tolv sykler. Bildekk. Flere toaletter. Handlekurver og de tidligere nevnte vrakene. Ingen av delene hører hjemme på bunnen av elva.

Det er likevel det store antallet batterier som skaper størst bekymring.

Svært uheldig for miljøet

Det er særlig langs brygga, et populært sted for båter å legge seg til om sommeren, at batteriene er funnet.

Miljøvernsjef i Skien kommune, Eigil Movik, mener det er nærliggende å tro at båtfolk er representert blant miljøsynderne i dette tilfellet.

Bilbatteri på bunnen

Bilbatteriene lå bokstavelig talt strødd da dykkerne undersøkte havnebassenget i Skien.

Foto: Grenland dykkerklubb

– De har vel kjøpt nye batterier da, og lempet det gamle over bord langs bryggene her. Dette er ikke bra i det hele tatt, sukker han oppgitt.

Batterier på sjøbunnen, er ikke unikt for Skien.

I forbindelse med ryddeaksjoner under vann, har man nemlig funnet mange eksempler flere steder i landet.

Dykkernes fangst i elva i Skien får Movik til å reagere sterkt.

Han viser til eksempler på land som illustrerer problemet. Ødelagte batterier har blitt fatalt for dyr.

– Kuer har for eksempel slikket på batterisyre som har rent ut og dødd. Det er virkelig ikke bra å få slikt ut i økosystemet.

Miljødirektoratet skriver i en e-post til NRK at batteriene både er forurensende for miljøet og kan være farlige å håndtere. I tillegg finnes det verdifulle råvarer i batteriene som kan brukes igjen.

– Det er derfor viktig at batteriene blir behandlet på en forsvarlig måte og at de delene som er egnet for det blir materialgjenvunnet, står det i e-posten fra Miljødirektoratet.

– Kan være hvem som helst

Generalsekretær i Kongelig norsk båtforbund (KNBF), Endre Solvang, mener båtfolk flest er miljøbevisste.

– Det er aldri greit at noen kaster batterier i vannet, men det er vel ikke gitt at det er båtfolk som står bak dette. Jeg opplever båteiere som svært miljøbevisste, sier han.

Endre Solvang

Generalsekretær i Kongelig norsk båtforbund, Endre Solvang.

Foto: Privat

Organisasjonen representerer båtforeninger over hele landet.

Han sier at KNBF har stort fokus på miljø.

– Mange båthavner har fått egne miljøstasjoner for farlig avfall, og selv har vi en egen miljøkomité som har spesielt fokus på dette temaet.

Trist syn

Det var dykkere fra Grenland dykkerklubb som gjorde funnene lørdag. I samarbeid med organisasjonen Miljøagentene og Skien kommune, arrangerte de dugnad for å rydde på elvebunnen.

De tjue dykkerne fikk mer en nok å gjøre.

Søppel i Skienselva

Hauger av skrot ble tatt opp fra Skienselva i helgen.

Foto: Mathias Riis

Mathias Riis, leder i klubben, ble svært skuffet over synet som møtte han og de andre under vann.

– Her svømmer det sjøørret og laks. Det er trist å se at folk tar så lite ansvar og bare slipper miljøfarlig avfall rett i sjøen.

Å avsløre hvem som har kastet batterier på sjøen, er tilnærmet umulig.

Når det gjelder vrak av biler og båter, er Movik mer optimistisk.

– Om vi finner registreringsnummer eller karosserinummer, er det helt klart at dette vil bli anmeldt, sier han til NRK.