Droneflygning kan være ulovlig

Dersom du eier en drone med kamera, må du være oppmerksom på hvor og hva du filmer. I verste fall kan det føre til bøter og fengselsstraff.

Droner i Frankrike

Les hvilke regler som gjelder for droner lenger ned i saken (Illustrasjonsbilde).

Foto: CHARLES PLATIAU / Reuters

Tidlig fredag morgen landet en drone på verandaen til en huseier i Skien. Det var et kamera montert på dronen.

Operasjonsleder Jan Olaf Jansen i Telemark politidistrikt sier det er lovlig å kjøpe og bruke en drone.

– Men det er ikke lov å forstyrre privatlivets fred. Og den som bruker dronen skal være synlig.

Jansen sier at dersom en drone filmer noen som sitter på en veranda, så må vedkommende som bruker dronen ha tillatelse av dem som blir filmet for å kunne bruke bildene.

Politiet hentet dronen i Skien, sjekket kameraet og ba eieren ta kontakt med dem.

Laster Twitter-innhold

Regler

Inntil april 2014 måtte alle som skulle filme fra lufta, søke Nasjonale sikkerhetsmyndigheter (NSM) om løyve.

Samme år innførte NSM en prøveordning som gjør at man ikke trenger å søke løyve for å fly drone så lenge føreren ser dronen, og ikke flyr den innenfor restriksjonsområder.

Men det finnes også andre unntak man kan havne i klammerier for at man ikke overholder.

Dette er reglene Datatilsynet lister opp på sine nettsider:

  • Hva: Det er forskjell mellom bilder der personer er i fokus og der man fokuserer på en situasjon. Et situasjonsbilde som viser mennesker på lang avstand, kan du offentliggjøre uten samtykke fra dem som er avbildet. Tar du derimot bilde av en eller bare et par personer, gjerne også på nært hold, har du ikke lov til å publisere bilde uten å be dem om tillatelse. Dette følger av både åndsverkloven og personopplysningsloven.
  • Hvor: Er det i en situasjon der de du filmer forventer å være alene, for eksempel hjemme i stua, eller i sin egen hage, vil det å filme dem kunne regnes som krenking av privatlivets fred. Slik krenking er regulert i straffeloven, og til en viss grad av personopplysningsloven. I straffeloven heter det at den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.
  • Hvem: Virksomheter som bruker droner må fremdeles søke om løyve til dette. De blir også underlagt Luftfartstilsynet sine regler. Luftfartstilsynet arbeider for tiden med en forskrift for bruk av ubemanna luftfartøy.

Personopplysningsloven har ikke egne regler om filming eller fotografering med droner. Slik filming faller inn under generelle lovgivingen. Dronefilming blir derfor likestilt med bruk av håndholdt fotoapparat, kamera med sterk zoom, eller annen kamerateknologi.

Siden droner ikke er fastmonterte, så gjelder ikke de spesielle reglene for kameraovervåking i personopplysningsloven, skriver Datatilsynet på sine nettsider.