Hopp til innhold

Dop i posten mest vanlig

Helle Thjømøe Eftedal, seksjonsleder for grensekontroll ved Grenland tollsted, forteller at hun deler Oslo-politiets bekymring, til tross for at dopingbeslaget i Telemark har gått noe ned.

Flytende amfetamin

Politiet advarer mot GBL, flytende amfetamin.

Foto: Politiet

– Vi deler den bekymringen nasjonalt. Det er absolutt et problem selv om tallene har gått noe ned hos oss. Grunnen til det er at det svinger veldig hvor dopingmidlene kommer inn fra, sier Eftedal til NRK.

Brevkontroll i Oslo

En av årsakene til at tallene varierer stort, er på grunn av måten rusmidlene blir brakt inn i landet på.

Den vanligste måten å frakte dopingmidler på, er via brev, og da er det naturlig at man vil se høyere beslag hos tollstedene som driver med kontroll av brev, som Tollregion Oslo og Akershus, sier Eftedal.

Vi ser også store beslag av dopingmidler i kjøretøy på de store grenseovergangene mot Sverige blant annet i Tollregion Øst-Norge, sier hun.

GBL 250 ml juni

Flere mennesker har blitt alvorlig syke etter overdoser av GBL i Bergen.

Foto: Toll Vest

Ikke GBL i Grenland

Dopingmidlet GBL som toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse har uttalt til NTB at han frykter mest, er riktignok ikke blitt registrert i Grenland så langt.

– GBL er ikke beslaglagt her i første halvdel av 2015, nei, men det betyr ikke at det ikke kan ha blitt fraktet inn fra andre steder, sier Eftedal.

HElle Eftedal

Helle Eftedal er bekymret for økningen av innførsel av GBL

Foto: Tollvesenet