Hopp til innhold

Dømt til fengsel for uaktsomt drap etter ulykke

En 58 år gammel mann er funnet skyldig i uaktsomt drap, etter at han kjørte på en 18 år gammel kvinne i Tønsberg i 2021.

Fotgjengerfeltet på Valløveien på Tolvsrød i Tønsberg, der en 18 år gammel kvinne ble påkjørt og drept.

ULYKKE: En 18 år gammel kvinne ble påkjørt i fotgjengerfeltet på Valløveien i Tønsberg. Kvinnen døde senere av skadene.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Mannen ble i Tønsberg tingrett frikjent for uaktsomt drap, men dømt for uaktsomhet.

Politiet mente at 58-åringen skulle dømmes til fengsel i 75 dager, samt at han mistet førerkortet i fire år.

Påtalemyndigheten anket dommen.

Nå har Agder lagmannsrett kommet til et annet resultat enn tingretten.

Slipper å betale oppreisning

58-åringen dømmes nå til å sone en fengselsstraff på 50 dager, men slipper å betale oppreisningserstatning til kvinnens familie.

Det er likevel ikke grunnlag for å si at uaktsomheten er grov, og siktede må frifinnes for de etterlattes krav om oppreisning, heter det i dommen.

Jon Anders Hasle er mannens forsvarer. Han forteller at klienten er skuffet over dommen.

– Han synes hele saken er vanskelig, både det han har forårsaket og i det hele tatt at han ble dømt for det, for det mener vi ikke er riktig.

Hasle mener imidlertid at avgjørelsen om at mannen ikke skal betale oppreisningserstatning til kvinnens familie, er riktig.

– Da må du i så fall være grovt uaktsom. Det mener retten han ikke har vært, og der er vi helt enig. Men vi mener at det ikke har vært uaktsomt i det hele tatt, og det er der vi er skuffet over standpunktet til retten.

Vurderer om de skal anke

Mannens forsvarer forteller at de nå skal bruke tid på å vurdere om det er aktuelt å anke dommen.

– Det er noe han må tenke over også, om han ønsker å ha den belastningen videre. Jeg skal gå grundig gjennom dommen og hvor vidt det er grunnlag for å anke, sier Hasle.

Les også: Frikjent for uaktsomt drap etter ulykke – politiet anker

Mener det er riktig dom

– Familien ønsker ikke å kommentere saken, men de vurderer dette som en riktig dom, sier bistandsadvokat for de pårørende, Christofer Arnø.

Politiadvokat Marianne Foyn Ranheimsæter sier til NRK at hun er enig i lagmannsrettens lovanvendelse, selv om fengselsstraffen ble ti dager kortere enn det hun ba om.

Etter å ha lest dommen er hun enig i lagmannsrettens vurderinger, men det er opp til statsadvokaten å bestemme om dommen skal godtas eller ankes.

Døde av skadene

Ulykken skjedde ved et fotgjengerfelt i Valløveien på Tolvsrød i Tønsberg 22. januar i 2021.

Den 18 år gamle kvinnen ble truffet av bilen i det hun krysset veien i et fotgjengerfelt. Hun døde av skadene neste dag.

Promillekontroll og blodprøve av tiltalte viste at han ikke var påvirket.

Stengt vei i forbindelse med rettens åstedsbefaring på Valløveien i Tønsberg tirsdag 7.mars.

I ankesakens andre og siste dag var retten på åstedsbefaring på Valløveien i Tønsberg. Veien var stengt under befaringen. Bildet er tatt før den fant sted.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Vestfold tingrett mente at mannen ikke kan bebreides for at han ikke observerte kvinnen på avstand da hun gikk mot fotgjengerfeltet.

Det var ikke lagmannsretten enig i.

Etter rettens oppfatning ville det ha vært mulig for siktede å se 18-åringen allerede før han kom til fotgjengerfeltet, heter det av dommen.

Det ble satt av to dager til ankesaken i Agder lagmannsrett i Tønsberg.

Det var flere vitner til ulykken.

Flere av vitnene har forklart seg på nytt om hva som skjedde januarkvelden i 2021.