Mann (52) dømt for uaktsomt drap

En person mistet livet i en båtulykke utenfor Tjøme.

Båtulykke utenfor Hvasser i Vestfold.

Redningsmannskaper var raskt på plass etter dødsulykken.

Foto: Peder Gjersøe

I oktober 2014 kjørte den 52 år gamle mannen en motorbåt som kolliderte med Kongsholmen i Tjøme.

To andre var om bord og én person omkom som følge av kollisjonen. Mannen er dømt til fengsel i ett år, samt til å betale oppreisningserstatning og saksomkostninger på til sammen 380.000 kroner.

Anker deler av dommen

– Han syns umiddelbart at dommen er streng. Når det gjelder skyldspørsmålet har han signalisert at han kommer til å anke det til lagmannsretten, fordi vi er uenige i hvordan tingretten har bedømt faktum i saken, forteller mannens forsvarer Steinar Jacob Thomassen.

Steinar Jacob Thomassen

VIL ANKE: Mannens forsvarer Steinar Jacob Thomassen sier mannen vil anke deler av dommen.

Foto: Mette Finborud Børresen

Mannen har innrømmet at han var påvirket av alkohol da han kjørte båten og har erkjent straffskyld for brudd på småtbåtloven. Han erkjenner imidlertid ikke straffskyld for uaktsomt å ha forvoldt en annens død.

Ble kastet over bord

De tre skal ha spist og drukket på et serveringssted på Hvasser før ulykken skjedde. En kelner på stedet har forklart at han oppfattet de tre som synlig beruset da de dro fra stedet.

Båtulykke på Hvasser.

2014: De tre skal ha støtt på kraftig regnvær før ulykken skjedde.

Foto: Peder Gjersøe

Da de tre dro videre møtte de et kraftig regnvær, noe som førte til at 52-åringen kjørte litt saktere. En sakkyndig i saken har beregnet at båten holdt rundt 24 knop, noe som tilsvarer om lag 44 kilometer i timen.

På Kongsholmens østside er det montert en fyrlykt og båten traff holmen litt syd for lykten. Det var ved sammenstøtet at én person ble kastet over bord. Personen traff trolig fjellet og druknet som følge av det.

Mener mannen handlet uaktsomt

Mannen har flere maritime sertifikater og har selv gitt uttrykk for at han har lang erfaring med småbåter. Retten mener mannen har handlet grovt uaktsomt fordi han valgte å kjøre båten til tross for alkoholpåvirkning og dårlig vær.

Retten mener også at hastigheten var for høy, tatt i betraktning det dårlig været og promillen.

– Han har forklart hele tiden at årsaken til at den ulykken skjedde var at han bedømte avstanden feil fram til det fyret de kolliderte med. Det er etter vår oppfatning en omstendighet som ikke kan klandres han som uaktsom, sier Thomassen.

Båtulykke Hvasser

FOR STRENGT: Mannens forsvarer mener straffen mannen er idømt er for streng i forhold til lignende saker som har vært behandlet før.

Foto: Peder Gjersøe

– Slik vi ser det var farten ikke høyere enn det som er vanlig på stedet. I tillegg ble farten redusert etter at de møtte denne kraftige nedbøren. Farten i seg selv er noe som etter vår oppfatning ikke kan bedømmes som uaktsomt.

Anker

Aktor i saken la ned påstand om ti måneder i fengsel med én dags varetektsfradrag, samt 5000 kroner i saksomkostninger. Thomassen mener straffeutmålingen mannen er idømt er for streng i forhold til andre lignende saker.

– Vi har drøftet saken i dag og har blitt enige om at han skal anke bevisbedømmelse med skyldspørsmålet og straffeutmåling. Nå har tingretten idømt en straff som er to måneder strengere enn det som påtalemyndigheten nedla påstå om. Vi mener straffeutmålingen ligger langt i overkant av det som kan utredes av annen rettspraksis.

Aktor i saken, politiadvokat Jan Helge Palm, ønsker ikke å kommentere saken ovenfor NRK.