Dømt for trygdebedrageri

En 37 år gammel mann fra Hof er i Oslo tingrett dømt til samfunnsstraff i 30 dager for å ha underrapportert antall jobbtimer til Nav mens han mottok dagpenger. I perioden 2012 til 2013 unnlot han å rapportere inn 925 timers arbeid som han gjorde som tilkallingsvikar i et kjøttfirma. Nav utbetalte dermed over 88 000 kroner til ham. Den domfelte har erkjent straffskyld.