Hopp til innhold

Tre personer dømt for dyremishandling

En kvinne og to menn i 50-årene er dømt til 60 timers samfunnsstraff etter å ha blitt funnet skyldig i dyremishandling i Nome.

Dyremishandling av hester i Telemark: flere av hestene hadde deformerte hover.

DEFORMERTE HOVER: En sakkyndig som vitnet under rettsaken sa at flere av hestene hadde svært mangelfullt hovstell.

Foto: Politiet

Mattilsynet ble tipset om at de tre ikke tok vare på hestene sine, og dro på inspeksjon i juni i fjor.

Under inspeksjonen ble uverdige forhold avdekket. I innhegningene hestene stod, var det store ansamlinger med møkk. Flere steder lå det planker og gjerder der spiker stakk ut.

Stygge sårskader

Noen av hestene hadde også åpne kjøttsår. Hos den ene hadde det gått betennelse i såret og det hadde begynt å vokse larver der.

Under rettssaken innrømmet kvinnen at hun ikke hadde tilkalt veterinær, men at hun hadde nevnt sårskadene for de to andre tiltalte.

Hestene manglet også rent vann og ly for sola.

Dyremishandling av hester i Telemark: Hestene manglet rent vann

Hestene manglet rent vann.

Foto: Politiet

– Retten peker i tillegg på at drikkekarene, bestående av badekar og utrangerte hvitevarer, inneholdt så mye gammelt gras, urenheter og til og med dyreliv, at det er åpenbart at drikkefasilitetene hadde vært svært mangelfulle over tid, heter det i dommen.

En sakkyndig som vitnet under rettssaken sa også at flere av hestene hadde svært mangelfullt hovstell, noe som førte til at flere av hestene hadde deformerte hover.

Les også Tre personer tiltalt for mishandling av hester

Hans Egil Seljordslia

Ba om å bli frifunnet

Alle tre nektet straffskyld under rettssaken i Telemark tingrett. Kvinnen og mennenes forsvarere la alle ned påstand om frifinnelse.

De tre tiltalte hadde ulike roller i hesteholdet, men retten har kommet fram til at de i fellesskap har vært ansvarlige for hestene. De dømmes derfor likt og må utføre samfunnsstraff i 60 timer hver.

Retten viser til at straffenivået for brudd på dyrevernloven er skjerpet sammenlignet med tidligere praksis, men har likevel landet på at de tiltalte slipper fengselsstraff.

– Retten har under ikke ubetydelig tvil kommet til man kan følge aktors påstand i saken, og dermed ikke idømme ubetinget fengsel, heter det i dommen.

De tre får også inndratt 5.000 kroner hver og må også betale til sammen 21.000 kroner i saksomkostninger.

Alle de tre domfelte har tatt betenkningstid.

Advokat Vegard Bahus, som representerer én av mennene, sier til NRK at han nå skal gå grundig gjennom dommen med sin klient. Det samme gjelder de to andre.

– Deretter tas det en avgjørelse på om dommen skal ankes eller ikke, sier Bahus.