Dømt for bedrageri av dagpenger

En 43 år gammel mann er i Sandefjord tingrett dømt til 30 timer samfunnstraff for bedrageri av dagpenger. Mannen jobbet litt som vikar da han var arbeidsledig, men unnlot å føre opp timene. Bedrageriet ble oppdaget da Nav kontrollerte lønnen hans opp mot meldekortene. Mannen fikk utbetalt 91.000 kroner han ikke hadde krav på, men har tilbakebetalt hele beløpet.