Dette har du lov til i strandsonen

Hvor kan du gå og bade i strandsonen? Er det lov å fiske fra en privat brygge, og hva når du møter skiltet «Adgang forbudt»? Se hva allemannsretten sier.

Marianne Reusch

'Privat, adgang forbud' står det på skiltet. – Dette er nok et skilt uten hjemmel i loven, sier Marianne Reusch.

Foto: Arne Fredrik Næss / NRK

I utgangspunktet er det rett til fri ferdsel i utmark i Norge, så lenge du ikke går helt oppi andres hus. Utmark betyr egentlig alt som ikke er jordbruksområder, altså skog, fjell og strandsone.

Dette er det viktigste i allemannsretten, men det er også en del begrensninger.

Unngå private brygger

Du kan gå over private brygger som ligger der du skal gå. Men retten til å oppholde seg langs sjøen, gjelder ikke på private brygger.

Marianne Reusch

– Det er bare å gå over private brygger. Men skal du være på de må du ha lov fra eier, forteller Reusch.

Foto: Arne Fredrik Næss / NRK

– Så hvis vi vil sole oss på den private brygga, fiske fra den eller kanskje legge til med båten, må vi spørre eieren først, sier Marianne Reusch.

Hun har doktorgrad i allemannsrett, og er en spesialist på hva som er lov og ikke. På starten av sommeren ga hun ut boken Friluftsloven med kommentarer.

Friluftsloven med kommentarer

Marianne Reusch ga ut boken Friluftsloven med kommentarer på starten av sommeren.

Foto: Arne Fredrik Næss / NRK

Rett på privatliv

Det er altså forskjell på ferdsel og opphold. Du kan gå de fleste steder, men den andre siden av loven er vernet om privatlivet.

– Folk som har hus ved strandsonen har også rett på privatliv. I den private sonen kan vi ikke sette oss ned, sier Reusch.

Så hvordan definere den private sonen? Det er skjønn og det er her konflikter kan oppstå. Da friluftsloven ble til, valgte man å ikke sette opp nøyaktige metergrenser, men la folk utøve skjønn på de alle fleste områder.

Plukk steiner og bær

Det som er på eiendommen hører i utgangspunktet til grunneier. Men høstingsretten er en del av allemannsretten. Du kan altså plukke med deg ville blomster, sopp og bær. Skjell og småsteiner kan du også ta med. Men her kommer det litt an på størrelsen.

– Du kan ta med deg en stein til steinsamlingen, men du kan ikke begynne å lempe stein til steingjerdet ditt, sier Reusch.

Men pass også på at på noen områder, spesielt vernede områder, er det lokale forskrifter som gjør at du ikke kan ta med deg noe som helst.

Gjerder til besvær

Gjerder er til forargelse for mange som går langs vannet. Mange gjerder er lovlige, men enkelte er også ulovlige. Hvis du møter på skiltet «Privat område, adgang forbudt», betyr det ikke nødvendigvis at du må stoppe.

– «Privat område» er juridisk lite verdt. Mange områder er private, men det betyr ikke at man ikke kan gå der, forteller allemannsrett-eksperten.

Man skal ikke inn i den private sone i bebyggelse, så det handler om hva som er på den andre siden. Skiltet skal også ha en begrunnelse i loven, som skal stå på skiltet.

Telt vekk fra bebyggelse

Teltrettens hovedregel er at du ikke kan sette opp telt så nær bebyggelse at det er til sjenanse for beboernes fred.

Deretter står det i loven at det minimum må være 150 meter unna bebyggelse. Det første er altså like viktig som de 150 meterne.