Advarer mot å ikke kontrollere fyrkjeler årlig: – Kan være livsfarlig for eier

Uten service og vedlikehold kan kjelen gå tett. I verste fall vil den eksplodere, advarer feiermester.

Fyrkjele

Her inspiserer feier Marie Surlien en fyrkjele hvor behovet for vedlikehold var stort.

Foto: Arkivfoto / Vestfold interkommunale brannvesen

Tirsdag morgen gikk en oljefyrkjele tett i Tønsberg.

Den ble overopphetet og det var røykutvikling, og dermed måtte brannvesenet rykke ut.

Dette ble andre gang på to uker som brannmannskapene måtte rykke ut som følge av en gammel fyrkjele.

Dårlig kunnskap

Feiermester Jan Espeseth i Vestfold interkommunale brannvesen kommer med en advarsel til boligeiere.

Jan Espeseth

FASTE AVTALER: Feiermester Jan Espeseth oppfordrer huseiere til å ha faste, årlige avtaler for vedlikehold av oljefyrkjelen.

Foto: Aina Indreiten / NRK

Han frykter flere kan oppleve farlige situasjoner dersom de kjøper seg en bolig med et gammelt fyringsanlegg.

– De har ikke fått nok kunnskap om funksjon, drift og vedlikehold, sier Espeseth.

På 70- og 80-tallet var det vanlig å ha fossilt brensel og fyrkjeler, men da hadde man også serviceteknikere som gjennomførte årlig service.

Det var kjent for alle som eide en fyrkjele.

Men så kom forbudet mot å bruke vanlig fyringsolje. Det har gjort at kjelene har stått i ro en god stund.

Mange skiftet dem også ut for å få støtte til andre varmekilder.

– De som står igjen har mulighet for å bruke bioolje, men kunnskapen og serviceteknikere er mangelvare. Markedet er lite så kunnskapen har nok forsvunnet fra befolkningen, sier feiermesteren.

Forskjellen på en vedovn og en fyrkjele er at sistnevnte krever årlig vedlikehold.

Faste serviceavtaler

Hvis det ikke blir utført service og vedlikehold på kjelen kan den gå tett. I verste fall kan den eksplodere og hele rommet ta fyr.

– Det kan være livsfarlig for eier hvis det skjer en eksplosjon i kjelen.

Espeseth forteller videre at det heldigvis er sjeldent at kjelene eksploderer, men at de opplever det fra tid til annen.

Han oppfordrer alle som bruker oljefyringsanlegg som oppvarming til å sette opp faste årlige serviceavtaler.

Fyrkjele for oljefyring.

FARLIG: Feiemester Espeseth forteller at ved en eksplosjon kan døra på fyrkjelen bli vridd av.

Foto: Enova

Få branner

Det er tre grunner til at den årlige servicen er viktig, sier Tom Erik Galambos, rådgiver for kompetanse i brannvernforeningen.

Tom Erik Galambos i Feiermesternes Landsforening

ANBEFALER ÅRLIG SERVICE: Tom Erik Galambos i brannvernforeningen oppfordrer nye huseiere til å oppsøke informasjon om fyringsanlegget i boligen sin.

Foto: Feiermesternes Landsforening

Det ene er sikkerheten, slik at det ikke oppstår brannfarlige situasjoner. Det andre er at det er viktig at fyringsøkonomien skal være bra, og da må anlegget være rent.

Den tredje handler om miljøet.

– Et møkkete anlegg vil ha høyere partikkelutslipp, som skader lokalmiljøet, sier Galambos.

Han støtter Espeseth i at kunnskapen trolig har dalt fordi det er færre av disse anleggene i norske hjem. Galambos oppfordrer nye huseiere til å oppsøke informasjon.

– Om man har kjøpt en bolig med en fyrkjele i så ville jeg startet med å enten tatt kontakt med en servicetekniker som har vært der før, eller en lokal feier for å få informasjon om det anlegget man har.