Det 800 år gamle korset bærer på en stor hemmelighet

Kan en relikvie fra Jesus Kristus ha gitt Borrekorset helbredende krefter?

Borrekorset

MYSTERIUM: Hvorfor valfartet pilegrimer fra hele Norden til Borre i middelalderen? Hadde dette korset en helbredende kraft?

Foto: Robert Hansen / NRK

På Historisk museum i Oslo troner et tre meter høyt kors midt i den store middelaldersalen. Taust bærer det på en av våre største historiske gåter. Hvorfor var dette en av de helligste gjenstandene i Norge i middelalderen?

Etter over 800 år har forskerne ennå ikke klart å finne svaret. Men de har noen spennende teorier.

Karoline Kjesrud

JAKTER PÅ SVAR: – Vi skal absolutt prøve å finne ut mer om Borrekorset, sier førsteamanuensis Karoline Kjesrud.

Foto: Robert Hansen / NRK

– Det må absolutt ha vært noe helt spesielt med dette korset. Det har helt sikkert gått historier om en sterk og helbredende kraft, sier førsteamanuensis Karoline Kjesrud ved Kulturhistorisk museum.

Korset kom til Borre i Vestfold på slutten av 1200-tallet, og har trolig vært plassert inne i middelalderkirken på Borre. Denne ligger like ved Nord-Europa største samlinger av gravhauger fra vikingtiden, og nylig ble det funnet et vikingskip i området noen kilometer sør for Horten.

En bit av Jesu kors?

I middelalderen var Borre et stort pilegrimsmål. Bare Nidaros var viktigere. Forskerne tror det var de magiske kreftene til Borrekorset som trakk folk fra hele Norden.

– Det er sannsynlig at en svært viktig relikvie var plassert et sted på korset, sier Kjesrud.

Erla Bergendahl Hohler

TEORI OM HELLIG SPLINT: Professor emeritus Erla Bergendahl Hohler mener Borrekorset må ha inneholdt en svært viktig relikvie.

Foto: Robert Hansen / NRK

Professor emeritus i middelalderkunst, Erla Bergendahl Hohler, har lansert muligheten for at en splint fra Jesu kors kan ha vært festet til korset fra Borre, og dermed gitt det guddommelig kraft. I Nidaros skal det ha vært minst en slik splint på samme tid.

– I selve krysset, der korsarmene møtes, er det et flatt område. Her kan relikviene ha vært festet, mener Hohler.

Røntgen av Borrekorset

FANT INGEN NYE SPOR: En røntgenanalyse av Borrekorset ga ikke så mye mer informasjon. Men tidligere har det blitt oppdaget to små spikerhull i selve krysset.

Foto: Historisk museum

Grunnen til at fagfolkene mener at Borrekorset må ha hatt en svært viktig relikvie er mange:

– Korset er veldig stort, og var mye besøkt. Det hadde til og med sine egne inntekter. Men det alle viktigste er at dronning Margrethe pekte det ut som et viktig pilegrimsmål for seg selv i 1405. Dette hadde hun ikke gjort uten at det var noe helt spesielt på Borre, sier Kjesrud.

Siden 1100-tallet skal det ha kommet minst åtte Kristus-relikvier til Norge. Ingen vet hvor disse er i dag.

Jesus i Borrekorset

REDDER SJELER: En spesiell ting med Borrekorset er at Jesus Kristus er plassert nederst ved korsfoten der han drar opp sjeler fra Dødsriket formet som en kjeften til et uhyre.

Foto: Robert Hansen / NRK

Åpner en ny pilegrimsled

Til høsten åpner en ny pilegrimsled gjennom Vestfold. Da kan dagens pilegrimer oppleve kopien av Borrekorset som henger i Borre kirke. Denne ble gitt til kirken av Hydro-grunnlegger Sam Eyde i 1926, da det ikke var mulig å hente tilbake originalen fra Historisk museum.

Sogneprest Fæster

SPENNENDE ARBEIDSPLASS: Sogneprest Carl-Ove Fæster i Borre, synes det er spennende å tenke på den lange historien til Borre kirke og Borrekorset.

Foto: Robert Hansen / NRK

– Borrekorset har alltid fascinert meg. Hva er historien til korset? Hvorfor ble Borre sett på som det nest helligste stedet i Norge etter Nidaros? Spørsmålene er mange sier sogneprest i Borre, Carl-Ove Fæster.

Han får neppe svar med det første. Men forskerne fortsetter letingen etter Borrekorsets hemmelighet.

– Dette er spennende! sier førsteamanuensis Karoline Kjesrud.

Borre kirke

BORRE KIRKE: Middelalderkirken på Borre er fra 1094. Borrekorset er godt bevart, og har derfor trolig stått inne i kirken og ikke utenfor.

Foto: Robert Hansen / NRK