Hopp til innhold

Derfor er GHB livsfarlig for russen

Lege ved Borgestadklinikken advarer sterkt mot stoffmisbruk i russetida, etter at to russ i Porsgrunn ble lagt inn på sykehus på grunn av overdose.

GHB

GHB er et svært farlig stoff, som blir stadig vanligere for ungdom. Det samme gjelder Cannabis, opplyser en overlege ved Borgestadklinikken, som behandler og informerer om rusproblematikk.

Foto: Tom Andersen / NRK

Hilde Evensen Holm

Kommunikasjonsrådgiver Hilde Evensen Holm ved Borgestadklinikken i Skien sier at russetiden blir en utforskende periode for mange. Det fører for mange til at man også tester nye og farlige stoffer.

Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Sist helg startet russen sin lenge etterlengtede russefeiring rundt om i landet.
Men med den følger også en velkjent rusproblematikk, og fare for alvorlige situasjoner.

I helgen ble to russ fra Porsgrunn lagt inn på sykehus på grunn av overdose.

Kommunikasjonsrådgiver Hilde Evensen Holm ved Borgestadklinikken i Skien sier at russetiden blir en utforskende periode for mange.

– Russen er i en fase av livet hvor man gjerne vil prøve ut mye man vanligvis ikke gjør, og man tenker at dette er en gang i livet og nå skal jeg virkelig leve.

Les også:

Advarer mot GHB

Men dessverre innebærer også dette for en del russ et ønske om å prøve nye stoffer. Allerede i åpningshelgen for russen i Porsgrunn ble altså to russ innlagt på sykehuset etter overdose, politiet mistenker det er bruk av GHB.

Yngvar Torjussen

Avdelingsoverlege Yngvar Thorjussen ved Borgestadklinikken i Skien advarer sterkt mot bruk av GHB. Han sier at konsentrasjonen av stoffet er høyst varierende, og at det kan lede til sykehusinnleggelse og dødsfall.

Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Avdelingsoverlege Yngvar Thorjussen ved Borgestadklinikken i Skien advarer sterkt mot dette stoffet.

– GHB er et farlig stoff. Det inntas i veldig små doser. Man snakker i denne sammenhengen om korker, man doserer det gjerne i små bruskorker.

Legen påpeker at stoffet gjerne er lagd på noens kjøkken og at konsentrasjonen av stoffet er sterkt varierende.

– Så en som kanskje har tatt dette tidligere og blitt beruset, kan på den samme korken dagen etterpå trenge sykehusinnleggelse eller potensielt dø av det, fordi konsentrasjonen er en helt annen. Man vet egentlig aldri hva man inntar.

– Tenker at Cannabis er lovlig

På det samme arrangementet i Porsgrunn ble en 17-åring tatt for bruk av cannabis. Avdelingsoverlege Thorjussen sier at det også her pågår en sterk utvikling.

– Det har jo gått en legaliseringsdebatt og mange har kanskje fått inntrykk av at bruk av cannabis ikke er farlig. Vi syns det er viktig å si at også cannabis har endret seg, det er mye sterkere cannabis som er på markedet enn nå enn tidligere, og det gjør at man har sett tidligere utvikling av psykoser. Vi har hatt eksempler på folk som blir psykotiske første gang de bruker det.

(artikkelen fortsetter under bildet)

GHB-oppslag

Det har blitt varslet om farene ved GHB, som ifølge personale ved Borgestadklinikken blir stadig mer vanlig. Dette gir seg utslag i russetiden, og er livsfarlig for unge kropper å få i seg.

Foto: Faksimile fra NRK.no og VG Nett

Helsesøster tar tak i problemet

Gjøres det da egentlig nok fra skolenes side? Helsesøster ved Porsgrunn videregående skole Lillian Strand Hassel sier at de har fokusert på denne problematikken.

– Det som skolehelsetjenesten gjør på Porsgrunn videregående, er å være rundt i hver klasse i en time, og ha en dialogbasert veiledning, med fokus på å få ungdommen selv til å reflektere rundt at de valgene man tar i russetida kan få konsekvenser.

Og hun håper at sist helgs hendelser ble en tidlig lærepenge for russekullet.

– Litt bekymringsfullt vil jeg si at det er, samtidig tenker jeg at man kanskje den første helgen skyter litt over målet og at det tar litt av. Så håper jeg at denne situasjonen her kan brukes til å lære av.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Johanne Berstad og helsesøster

Helsesøster ved Porsgrunn videregående skole Johanne Berstad og russepresident Johanne Berstad sier begge at de tar stoffproblematikken på alvor. Berstad sier at de har nulltoleranse for narkotika og at de vil politianmelde alle tilfeller.

Foto: Knut Øyvind Hagen / NRK

– Skal ta vare på hverandre

Også russepresident i Porsgrunn Johanne Berstad tar saken på alvor. Hun har kontaktet arrangøren, og fått bekreftet at man skal stramme inn reglene før de neste treffene.

Hun sier at russen skal ta ekstra godt vare på hverandre i tiden som kommer.

– Vi er veldig nøye på at vi skal være flere sammen hele tiden, så ingen skal gå alene. SÅ har vi i styret sagt fra at narkotika har vi nulltoleranse for, så hvis noen i styret vet om noen som bruker det, så kommer vi til å politianmelde saken med en gang.