Derfor ble det travelt med å stenge E18-tunnelene

PORSGRUNN (NRK):Mange reagerte på at man ikke ventet med å stenge tunnelene til sommertrafikken var over. Allerede i 2013 rapporterte geologer om dårlig sikring, sprekker i berget og stein som hadde rast ned.

Arbeid i Kjørholttunellen på E18

MÅ RIVES NED: Før man kan bygge opp, må man rive ned. Tunnelene i Kjørtholttunnelen på E18 strippes for veggelementer, PE-skum og sprøytebetong.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

21. april 2017 ble Kjørholt- og Bambletunnelene på E18 i Telemark stengt for rehabilitering.

Kjell Inge Davik

Regionvegsjef i Statens vegvesen Region sør, Kjell Inge Davik.

Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

Ifølge Statens vegvesen var det ikke mulig å vente med stenging av hensyn til sikkerheten. I januar 2013 inspiserte nemlig geologer tunnelene på hver side av Grenlandsbrua.

– Vi ble ganske bekymra da den rapporten kom, sier regionvegsjef i Statens vegvesen Region Sør, Kjell Inge Davik.

Geologene konkluderte med at tunnelene var svært dårlig sikret etter standarden i 2013.

Slik situasjonen er i dag kan vi ikke garantere for at vi ikke kan få rashendelser i tunnelen.

Fra geologenes rapport etter inspeksjon av Kjørholttunnelen i Telemark i januar 2013

Tunnelskisse

Bildet viser et eksempel på hvordan en tunnel kan være bygget opp. Geologene inspiserte rommet mellom tunnelen og bergveggen.

Foto: Nils Martin Brandvik / Grafikk

Stein på sålen

Inspeksjonene viste at deler av veggene og taket ikke var sikret i det hele tatt. Det ble oppdaget områder med sprekker. Og svelleleire ble observert i flere av sprekkene. Geologene fant stein som hadde ramlet ned på sålen i tunnelene, det vil si området mellom veggelementet og bergveggen.

I noen områder løsnet mindre deler av veggen i det vi gikk forbi.

Fra geologenes rapport etter inspeksjon av Kjørholttunnelen på E18 i Bamble.

Kjell Inge Davik sier at det var en risiko for at det kunne rase, men faren ble ikke vurdert som så akutt at tunnelen måtte stenges umiddelbart.

Men i rapporten skrev geologene at stabiliteten kunne endres over kort tid, og selv med hyppige inspeksjoner ville det ikke være sikkert at man kunne registrere eventuelle bevegelser i bergmasser man ikke hadde tilgang til.

Vegvesenet bestemte seg for å intensivere kontrollene av tunnelene.

Søppel i tunnel

Under inspeksjon av Bamble- og Kjørholttunnelene i Porsgrunn 2013, fant Statens vegvesen flere tonn søppel bak tunnelveggen.

Foto: Statens vegvesen

– Ettersikring så raskt mulig

Konklusjonen var at arbeidet med ettersikring av tunnelene burde startes opp så fort som mulig. Davik sier at finansiering måtte på plass og omkjøringsveier oppgraderes.

I mars 2014 startet et omfattende arbeid med å ruste opp Breviksbrua. Senere ble både Brevikstunnelen og Høgenheitunnelen utbedret. Fylkesvei 353 via Herre/Vold ble bedre tilrettelagt for større kjøretøy.

Omkjøringsveiene måtte tåle den trafikken som vanligvis ville gått på E18.

– Da vi fikk geologirapportene, følte vi at oppgraderingen av tunnelene måtte skje så raskt som mulig, men at vi hadde tid til å gjøre disse forberedelsene, sier Davik.

– Sikkerhetsfilosofien har endret seg

Det er selskapet Nye Veier som skal rehabilitere både Bamble- og Kjørholttunnelen. Selskapet bygger også en parallell tunnel til den nye E18-traseen.

Utbyggingssjef i Nye Veier, Ruth G. Haug, har drevet med tunnelbygging i flere tiår. Hun sier dagens tunneler skal opptil 100 års levetid.

Ruth Haug

Ruth G. Haug er utbyggingssjef i Nye Veier.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

– 100 år for bergkonstruksjonen, 50 år for vann- og frostsikringen. Da må man bygge solid.

Hun mener sikringsmetodene er de samme, men at man sikrer mer nå enn før. Det skyldes blant annet at det er mer trafikk i dag, og det er mer omfattende å stenge tunneler for å gjøre sikringsarbeid etter at tunnelene er bygd.

Planen er at Kjørholt- og Bambletunnelene skal åpnes høsten 2018.

Veggelementer fra Kjørholttunnelen på E18 i Porsgrunn

Veggene i E18-tunnelen demonteres og hvert element sjekkes for skader. De fleste veggelementene skal gjenbrukes.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK