Der ingen tar farvel

Det nystartede nettverket Gjertrudvennene stiller opp i begravelser der få eller ingen kommer for å ta farvel med avdøde.

Begravelse
Foto: Gjertrudvennene

Noen mennesker velger å leve sitt liv atskilt fra andre eller havner uforskyldt i en slik situasjon. I andre tilfeller kan det være psykisk sykdom, splittelser i familier eller andre ting som gjør at det er bortimot tomt i kapellet eller kirken når personen skal begraves.

– Det er stillere

– Vanligvis er det mange mennesker, mye blomster, klemmer og omsorg under begravelser. I disse begravelsene er det stillere.

Det sier Lars Hoel, sekretær i Gjertrudvennene Norge. Nettverket startet opp i Oslo i fjor. Etterhvert har det også blitt grupper i Tromsø, Bergen, Drammen og Vestfold.

Gjertrudvennene ønsker at ingen skal begraves alene. De vil at flere skal være tilstede enn presten, representanten fra begravelsesbyrået og organisten.

Stiller opp for medmennesker

– Vi synes det er viktig. Det har med menneskeverd å gjøre, og være til stede når et medmenneske dør og skal begraves. Vi lever oss inn i det, kler oss pent og går til det som en annen begravelse.

Yngve Sagedal

Fungerende domprost Yngve Sagedal i Tønsberg kan tenke seg å kontakte Gjertrudvennene om han ser at det kan bli behov for dem.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Gjertrudvennene går i begravelser som er organisert av kommunen. Det er den som tar seg av begravelser der avdøde ikke har pårørende eller andre som ønsker å ta på seg ansvaret. Gjertrudvennene får vite om disse begravelsene ved å lese dødsannonser hvor teksten under navnet bare lyder "på vegne av venner" eller bare "venner".

Gjertrudvennene tar seg ikke betalt og stiller opp uansett hva slags liv avdøde har hatt. De ønsker at tilbudet skal bli bedre kjent.

– Tusen takk

Fungerende domprost Yngve Sagedal i Tønsberg er utelukkende positiv til Gjertrudvennene.

– Jeg vil rett og slett si tusen takk til dem som påtar seg en slik oppgave.

– Kommer du til å kontakte dette nettverket dersom du vet at det kan komme få i en begravelse?

– Ja, når jeg hører om det nå så tror jeg det, avslutter Sagedal.