Denne har du trolig ikke sett før

Billa ble nylig funnet i Vestfold og Aust-Agder, men er tidligere ikke kjent her i landet. Slike funn gjør meg lykkelig, sier en av dem som kartlegger insekter her i landet.

Stumpglansbille
Foto: Arnstein Staverløkk/NINA

Det er Norsk institutt for naturforskning (NINA) som offentliggjør nyheten om at stumpglansbilla (Kateteres rufilabris) nylig ble funnet på norsk jord, nærmere bestemt på to strandenger i Vestfold og ei i Aust-Agder.

Funnet er gjort som en del av det som kalles ARKO-prosjektet (Arealer for rødlistearter – kartlegging og overvåking). De sørlige strandområdene her i landet er små, men viktige leveområder, skriver NINA. Strandenger myldrer av småkryp, og der lever de av døde plante- og dyrerester, eller de spiser hverandre.

Et paradis for biller

Ifølge forskerne er strandenga også et billeparadis, og for å finne ut mer om dette ble over 100 lokaliteter fra Østfold til Rogaland undersøkt. Billene ble fanget inn enten ved hjelp av fallfeller eller med håv.

Ni rødlistearter ble funnet, hvorav åtte som var truet. Og det var her stumpglansbillene dukket opp.

– Jeg blir veldig lykkelig når det gjøres slike funn, sier Magne Flåten fra Nøtterøy. Han er kartleggings-koordinator for Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) og gjør oppdrag for Artsdatabanken.

Kartlegging er viktig

Flåten sier det er langt igjen før vi har en oversikt over hvilken biologisk variasjon vi har her i landet.

– Og før vi kan lage planer om hva vi trenger å ta vare på og verne, må vi først vite hva vi har.

Han tror likevel at vi med nye metoder kommer til å finne nye arter raskere enn før. Kartlegging av insektlivet i for eksempel strandenger mener han er viktig fordi det sikrer biomangfoldet.

– Og strandenger er spesielt verdifulle fordi de har et så mye høyere artsantall enn de fleste andre steder.

Strandeng

Strandeng et sted i Vestfold-skjærgården.

Foto: Jan Gulliksen / NRK