Hopp til innhold

Fin på toppen - guffen på bunnen

Gunneklevfjorden i Porsgrunn er som en yoghurt av kvikkleire. En flytende masse som er svært vanskelig å rense. Nå foreslår Norsk Hydro nye tiltak for å bli kvitt leiren.

Gunneklevfjorden

MÅ RYDDE OPP: Den ser idyllisk ut, men under sjøoverflaten ligger det flere miljøgifter som skader naturen.

Foto: Ragnar Lurås / NRK

CO₂ i atmosfæren
420.2 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02°C
Les mer  om klima

Norsk Hydro er pålagt å rydde opp etter snart 100 års industridrift i området. Norsk institutt for vannforskning, NIVA, har analysert forurensningssituasjonen. Mye har blitt bedre, men fremdeles er det ikke rent nok.

Det er fortsatt høye konsentrasjoner av kvikksølv og dioksiner i sjøbunnen av fjorden. Og så er det en ting som gjør denne fjorden spesiell, som gjør at vi må vurdere ekstra nøye. I denne fjorden er det også et stort område med vegetasjon, som er veldig viktig biologisk sett. Dette har vi tatt hensyn til i de rådene vi har gitt, for vi mener det er viktig å bevare den, sier forsker i NIVA, Marianne Olsen til NRK.

Assisterende direktør i Norsk Hydro, Ole Johan Sagafoss, sier at de har brukt rapporten fra NIVA som grunnlag for å foreslå tiltak.

– Vi har utarbeidet en tiltaksplan som vi har sendt til Miljødirektoratet. Den ligger der til behandling. Svaret vi får derfra vil konkret avgjøre hvordan vi skal håndtere dette.

Vil binde miljøgiftene

For å bevare den viktige vegetasjonen i Gunneklevfjorden, har forskerne i NIVA en plan.

– Skulle vi satt i gang en tradisjonell tildekking av hele sjøbunnen er det stor fare for at hele vegetasjonen hadde blitt ødelagt. Derfor har vi tenkt til å bruke aktivt kull som kan binde miljøgiftene. Det betyr ikke at forsvinner, men blir ikke lenger tilgjengelig for å kunne bli tatt opp av dyr.

Ett av tiltakene Norsk Hydro foreslår er å dekke til med overskuddsmasse fra byggingen av nye E18 over Eidangerhalvøya.

– Det er en mulighet vi ser på, men ikke noe som er vedtatt. Vi må sjekke om dette i praksis vil være en god løsning, sier Sagafoss.

Gunneklevfjorden

Norsk Hydro har fått pålegg om å rense Gunneklevfjorden i Porsgrunn.

Foto: Ragnar Lurås / NRK

Større skade enn nytte

Bunnen i Gunneklevfjorden er bløt og flytende. Om den blir dekket til av tunge masser, er det fare for at det blir virvlet opp mye forurensing, som deretter kan føres med strømmen utover i fjorden. Dermed kan det gjøre mer skade enn nytte.

– I teorien er det jo en viss sjans for at det kan skje, sier Marianne Olsen i NIVA.

Norsk Hydro på sin side innrømmer at bunnen på Gunneklevfjorden er en utfordring.

– Vi vet at bunnen er krevende. Måten vi skal håndtere dette på må vurderes grundig før vi tar noen beslutninger om hvordan det skal gjøres, sier Sagafoss.

Enkelte har sammenlignet bunnen i Gunneklevfjorden med yoghurt ...

– Det er måten ekspertene omtaler det på når de skal forklare det for oss vanlige dødelige.