Den selvforsynte byen

Hammerdalen i Larvik er en bydel som klarer seg selv med lys og varme. Bydelen selger faktisk strøm til andre.

Hammerdalen i Larvik

HAMMERDALEN: Mellom fjorden og Farris vokser en selvforsynt bydel fram. Med energitilførsel fra både saltvann og Farriselva.

Foto: Fritzøe eiendom

– 100 prosent fornybar energi, sier daglig leder i Fritzøe Eiendom, Tore Møgster.

Han tar oss med til Hammerdalens bortgjemte rom, både over og under bakken.

For i motsetning til store vindmølleparker, så synes knapt den lokale varmesentralen som henter varme fra Larviksfjorden.

Klarer seg sjøl

Varmepumpeanlegg under bakken i Hammerdalen

VARMEPUMPE: Her blir sjøvann til varme og kjøling. For hver kilowatt brukt får man 3,5 kilowatt ut av anlegget.

Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

22 millioner kilowatt timer – 22 GWh – produseres hvert år.

Det meste kommer fra vannkraft fra den gamle kraftstasjonen ved Farriselva. Et fall på 18 meter er nok til å drive to turbiner i kraftverket.

I tillegg til vannkraft, distribueres både varme og kjøling til alle bygningene i bydelen.

Kulturhuset, kulturskolen, spa-hotellet, kontorbygg, leiligheter – en hel bydel vokser fram i Larvik. Og energiforsyning er altså ikke noe problem.

Tre herrer med ordne på strømforsyningen

Vidar Haugen, Tore Møgster og Knut Malmquist har full kontroll på energiproduksjonen i Hammerdalen.

Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

– Vi kan lett doble kapasiteten, sier teknisk sjef Vidar Haugen.

Og med planer om en framtid der bydelen huser 1000 arbeidsplasser og kanskje helt opp i 1000 boenheter kan det bli nødvendig.

I dag lager de mer energi enn de trenger, så de selger energi tilsvarende årsforbruket til 650 eneboliger ut av bydelen hvert år.

– Dette er bra!

Kraftstasjonen og Farriselva

VANNKRAFT: 8000 tonn vann passerer hvert sekund i den gamle kraftstasjonen som fortsatt er viktig for næring i Hammerdalen.

Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

Kommunikasjonssjef i Enova, Eiliv Flakne, sier de i utgangspunktet er positive til alt som styrker energieffektiviseringen.

Enova har støttet prosjektet i Larvik.

Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i Enova

ENOVA: Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i Enova.

Foto: LASSE BERRE

Men Flakne sier også at samfunnet trenger de store kraftleverandørene i Norge for å ta slike satsinger som de gjør i utviklingen av blant annet vindkraft nå.

– Vi ønsker alltid gode løsninger for lokal varmeproduksjon. Samtidig må vi se det i sammenheng med energisystemet for øvrig slik at det ikke svekker forsyningssikkerheten, sier han.

Foreløpig er det ikke mange søknader om oppstart av slike anlegg som det under bakken i Hammerdalen, men Enova ser en økt interesse for denne type utviklingsprosjekt.

Farriselva møter havet ved Fritzøe brygge

ELVA OG HAVET: Her kommer energien fra. Saltvann pumpes inn 400 meter fra brygga, på 30 meters dyp.

Foto: Mette Stensholt Schau / NRK