Fremtidens demokratiske borgere

Et demokratisk samfunn krever et demokratisk folk. Medbestemmelse i barnehagen kan være første steg på veien.

Demokrati

DEMOKRATI: Å la barn bestemme tidlig skaper et mer demokratisk samfunn, mener forsker.

Foto: Espen Oset / NRK

FNs barnekonvensjon artikkel 13 gir barn rett til å bli hørt. I Norge har vi fått denne bestemmelsen inn i barnehageloven. Der står det blant annet at «Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering».

MAri Pettersvold

AVHANDLING: Mari Pettersvold disputerte tidligere i år med 'Barns demokratiske deltakelse i barnehagen'.

Foto: Pressefoto / HBV

Mari Pettersvold har forsket på demokrati i barnehagen. For henne er det viktigste med demokrati å skape et fellesskap.

– Jeg pleier å si som et lite ordspill: Barns rett til å bli hørt, som en rett til tilhørighet. Demokrati handler tross alt om å fungere sammen som en gruppe, det er det barna må lære.

Det handler ikke bare om at barna skal føle at de blir hørt i det daglige. Det ligger viktige og tunge prinsipper bak.

– Vi lever i et demokratisk samfunn, og for at det skal fungere, trenger vi det vi kan kalle demokratiske mennesker. Det er kanskje den viktigste grunnen til å ha demokrati i barnehagen. Da lærer man det helt fra starten.

– Kan fikse problemer

Det er ikke gitt at barn er interessert i å være med å bestemme uten videre. Det må læres, mener Pettersvold.

– Barn trenger å føle at det de er med på å bestemme, betyr noe. Hvis det ikke føles viktig, så kan det være ganske uinteressant. På den måten er barn nesten som oss voksne.

– Det er jo et av de store problemene våre. Vi trenger egentlig å bry oss mer om det som skjer rundt oss. Det er utrolig viktig at vi ikke overfører dette problemet til neste generasjon. Hvis de som går i barnehagen nå lærer seg å bli interessert i samfunnet og demokratiet, kan vi kanskje fikse en del problemer, blant annet miljøproblematikken.